Miksi valita Sitowise

Kaikki am­mat­ti- ja työ­tur­val­li­suus­pä­te­vyy­det
Palvelut siltojen koko elinkaarelle
Kumppaneina luotettavat laboratoriot
Kauttamme myös vedenalaiset betoninäytteet
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Taitorakenteiksi kutsutaan muun muassa siltoja, maantie- ja rautatietunneleita, laitureita, rantatukimuureja, merimerkkejä, erilaisia mastoja ja vesitorneja. Jotta rakenteet toimivat oikein ja ovat turvallisia, tulee niiden kunnosta huolehtia säännöllisillä tarkastuksilla. Sitowisellä on pitkä kokemus siltojen ja muiden taitorakenteiden visuaalisesta tarkastamisesta sekä kuntotutkimuksista.

Asiakkaitamme ovat taitorakenteita hallinnoivat julkiset ja yksityiset tahot suoraan sekä yrityksemme muut infrarakenteiden konsultointipalveluja tarjoavat yksiköt, joita palvelemme isommissa projektikokonaisuuksissa.

Asiantuntijoiltamme löytyy Väyläviraston taitorakenteiden tarkastajapätevyydet (sillat, tunnelit, vesirakenteet), FISE:n Siltojen ja infrarakenteiden kuntotutkijan pätevyydet sekä vahvan työkokemuksen tuoma ammattitaito.

Asiantuntijamme tekevät vuosittain satoja yleistarkastuksia sekä useita kymmeniä erikoistarkastuksia ympäri Suomen.

siltojen kuntotutkimuksilla kartoitetaan siltojen kuntoa

Siltojen yleistarkastukset kuntotutkimuksen ensiaskeleina

Suomessa valtion omistamat sillat, sekä pääsääntöisesti kaupunkien sillat, tarkastetaan viiden vuoden välein. Silloin tehdään yleistarkastus, joka perustuu tarkastajan tekemiin visuaalisiin havaintoihin. Tämä työ on sesonkiluontoista: lumi, jää tai härmä peittävät vauriot alleen, joten optimaalisimmat olosuhteet ovat kesäaikaan.

Yleistarkastuksessa epäilyksen herättävät sillat etenevät erikoistarkastukseen, joka yleistarkastuksen tavoin hoituu Sitowisen kuntotutkijoiden ammattitaidolla.

Siltojen erikoistarkastuksessa päästään pintaa syvemmälle

Yleistarkastuksen perusteella huonokuntoisimmat rakenteet tutkitaan tarkemmin. Kohteeseen tehdään tällöin erikoistarkastus, missä visuaalisten havaintojen lisäksi rakenteille tehdään tarkempia tutkimuksia. Tarkastukset teemme kaikille päärakennusmateriaaleille, kuten teräs-, betoni- ja puurakenteille. Rakenteesta ja näytteistä tutkitaan asioita (kuten halkeamat, puristus- ja vetolujuus, kloridipitoisuus, karbonatisoitumissyvyys, rapautumisasteet), joiden pohjalta voidaan arvioida rakenteiden kuntoa, tulevaa elinkaarta sekä määritellä tulevat korjaustoimenpiteet ja niiden kustannusarviot.

Sitowisen omat kuntotutkijat suorittavat tarvittavat näytteenotot ja tutkimukset. Korjaustarpeen ilmetessä saumaton yhteistyö siltasuunnittelijoiden kanssa sujuvoittaa koko prosessia tutkimuksista korjaussuunnitteluun ja kantavuuslaskentaan.

Saumaton yhteistyö kuntotarkastajien ja siltasuunnittelijoiden välillä tukee prosessia tutkimuksista korjaussuunnitteluun ja kantavuuslaskentaan.