Miksi valita Sitowise

Edistämme kävelyä ja pyöräilyä pitkäjänteisesti.
Näemme kävelyn ja pyöräilyn potentiaalin ilmastonmuutoksen hillitsemisessä.
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Kävely ja pyöräily ovat ympäristöystävällisiä sekä terveyttä ja ympäristön viihtyvyyttä edistäviä kulkutapoja, joiden etuja voisi luetella loputtomiin.

Kävellen ja pyörällä liikutut matkat eivät tuota päästöjä tai melua ja eivät aiheuta juurikaan ruuhkaa. Kävelijä ei tarvitse parkkipaikkaa, pyöräilijäkin vain hyvin pienen tilan. Tilan säästyminen näkyy myös kaistojen määrässä: moottoriajoneuvoliikenteelle pitää varata paljon enemmän pinta-alaa kuin kävelijöille tai pyöräilijöille. 

Kävelyn ja pyöräilyn suosion kasvattaminen arkisena kulkumuotona näkyy vähentyneinä terveydenhuollon kustannuksina ja sairaspoissaoloina. Viime vuosina sähköpyörien yleistyminen on kasvattanut pyöräiltävien matkojen pituutta ja samaan aikaan nostanut varkaus- ja sääturvallisen pyöräpysäköinnin vaatimustasoa esimerkiksi työpaikoilla ja liiketilojen yhteydessä. 

Kävelyyn ja pyöräilyyn tulee panostaa, jotta sen suosio arkiliikuntamuotona kasvaisi. Me tiedämme toimivimmat keinot siihen.

Kestävän liikkumiskulttuurin lisääntymiseen tulee kyetä vastaamaan infrastruktuurin ratkaisuissa liikenneturvallisesti ja sujuvasti. Lisäksi näiden liikkumismuotojen edellyttämien muiden fasiliteettien suunnitteluun ja hankintaan tulee panostaa, jotta kävelyn ja pyöräilyn suosio arkiliikkumismuotona lisääntyisi. 

liikenneturvallisuus voi olla liikennetutkimuksen kohde

Kävely ja pyöräily tarvitsevat oman strategian onnistuakseen 

Kävely ja pyöräily ovat kulkumuotoja, joiden edistämisellä vaikutetaan suoraan koko yhteiskuntaan ja sen yksilöihin. Turvallinen pyörätie ja toimiva pyöräpysäköinti voivat olla ratkaiseva yhtälö yksilön kulkutapavalinnassa, joka puolestaan vaikuttaa yksilön terveyteen, hyvinvointiin, ympäristön viihtyvyyteen ja jopa kansalliseen hiilineutraaliustavoitteeseen. 

Isoja tavoitteita tulee lähestyä laajalla katsantokannalla mahdollisimman konkreettisin keinoin ja pienin askelin. Kävelyn ja pyöräilyn kunta- tai seutukohtaisilla strategioilla varmistetaan se, että alueen kokonaisuus on hallinnassa ja sitä kehitetään tasapuolisesti oleellisena osana muita liikennejärjestelyjä ja infrahankkeita. Me laadimme kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen liittyvät strategiat ja niihin liittyvät taustaselvitykset pitkällä kokemuksella. 

Strateginen ote kävelyn ja pyöräilyn edistämisessä tuottaa hedelmää ja vie lähemmäs ilmastotavoitteita.

liikenneselvitykset ja liikennetutkimukset tuottavat tietoa suunnittelulle

Pienillä toimenpiteillä suuriin vaikutuksiin 

Kaiken ei kuitenkaan tarvitse olla aina suurta. Jo pyöräpysäköinnin kehittäminen, suojatien parempi sijoittaminen tai matkaketjun viilaaminen voivat tehdä kävelystä ja pyöräilystä sen houkuttelevimman vaihtoehdon.

Me suunnittelemme konkreettiset toimenpiteet sekä ideoimme modernin kävely- ja pyöräily-ystävällisen katutilan. Kävely tulee nähdä myös eniten käytettynä liityntäliikennemuotona, jossa viihtyisällä ja turvallisella ympäristöllä voidaan taata paras mahdollinen liikkumisympäristön yhteispeli. Kaupunkipyörien tai muiden pikavuokraukseen perustuvien liikkumislaitteiden yleistyessä myös ne ovat entistä voimakkaammin huomioitava liityntäliikenteen suunnittelussa. 

Pienetkin teot kävelyn ja pyöräilyn edistämiseksi voivat olla ratkaisevia ja viedä kohti suuria tavoitteita. Askel tai polkaisu kerrallaan. 

Pyöräilyn pääreitit selkeyttävät pyöräliikennettä 

Kaupunkialueella kulkevat ja helposti tunnistettavat pyöräilyn pääreitit helpottavat pyöräillen taitettavaa matkaa. Pyöräilijän tulee voida luottaa viitoitukseen ja opastukseen sekä infrastruktuurin ja kunnossapidon laatutasoon, jolloin reitin valitseminen ja reitillä pysyminen on mahdollisimman helppoa. Talviaamuna on tärkeää voida luottaa siihen, että työmatka taittuu tutun ripeästi hyvin auratulla pyörätiellä. 

Me osaamme brändätä pyöräilyn pääreitit osaksi koko seudun kattavaa opastusjärjestelmää, ja rakennamme kävelyn ja pyöräilyn houkuttelevaa imagoa kiinteäksi osaksi nykyaikaista kaupunkitilaa ja liikennejärjestelmää. 

Pyöräilyn pääreitin tulee erottua edukseen liikenneympäristössään. Pääreittien on oltava loogisia ja sujuvia.

Pyöräilyn pääreittien suunnittelussa on tärkeää huomioida niiden toteutuskelpoisuus olemassa oleviin rakenteisiin, rakennuksiin ja käytettävissä oleviin katutiloihin nähden. Pyöräilyn pääreitin tulee erottua edukseen liikenneympäristössään muista pyöräteistä. Teknisen laatutason ja leveystavoitteen määrittämisen lisäksi on tärkeää tunnistaa erityisen vilkkaat väylät, tuleva maankäytön kehitys sekä jalankulun ja pyöräilijöiden erottelutarpeet. Pääreittien suunnittelussa tulee suunnitella mahdollisimman sujuvat ja loogiset reitit sekä erilaisten väylien risteysjärjestelyt esteettömyysvaatimukset huomioiden.