Kaarinan kaupungin asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi laadittiin keväällä 2022 tiekartta, jossa tunnistettiin ilmastotoimenpiteitä ja arvioitiin päästökehitystä vuoteen 2030. Ilmastotyön vauhdittamiseksi kaupungissa haluttiin heti saada toimenpiteitä käynnistettyä. Aiheeksi valikoitui työmatkapyöräilyn edistäminen nopeiden ja kokeilevien toimenpiteiden kautta.

Sitowise on tukenut kaupunkia sekä tiekartan että kokeilun käynnistämisessä.

Pohjatyö tehtiin järjestämällä kysely kaupungin työntekijöille ja kaupungissa sijaitsevien yritysten työntekijöille. Kyselyssä selvitettiin paitsi työmatkapyöräilijöiden osuus, myös syitä siihen miksi he pyöräilevät ja toisaalta miksi eivät.

Kaupungissa järjestettiin työpaja, jossa asetettiin tavoitteita työmatkapyöräilyn lisäämiselle vuoteen 2030 mennessä. Työpajassa myös tunnistettiin ja suunniteltiin toimenpiteitä, joiden avulla pyöräilyä voidaan Kaarinassa lisätä. Tulosten varmistamiseksi toimenpiteille tunnistettiin aikataulut ja ensimmäiset toimet käynnistyvät heti 2023 vuoden alussa.

  • Tilaaja:
    Kaarinan kaupunki
  • Toteutusajankohta:
    2022