Vastuullisuustyökalu projekteihin

Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava, mutta samalla sen vastuullisuuden tunnistaminen, mittaaminen ja todentaminen on tunnistettu haasteeksi. Vastauksena tähän haasteeseen olemme luoneet toimialallamme ainutlaatuisen projekteissa käytettävän vastuullisuustyökalun. Se sitoo vastuullisuuden projekteihimme.

Olemme laatineet projektityöhön vastuullisuustyökalun näiden asioiden tukemiseksi. Työkalu pohjautuu kansainväliseen YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden viitekehykseen. Työkalu on otettu vuonna 2021 käyttöön projekteissa ja sitowiseläisiä koulutetaan sen käyttöön. Työkalu auttaa paremmin ymmärtämään projektien vastuullisuutta sekä sitowiseläisten ja asiakkaiden tekemien valintojen vaikutusta ympäristölle ja yhteiskunnalle.

Työkalun avulla tunnistetaan projektin kannalta olennaisimmat vastuullisuuden tavoitteet sekä kirjataan ja seurataan projektissa tehtäviä toimenpiteitä vastuullisuuden edistämiseksi. Työkalun avulla seurataan, miten Sitowisen projektit edistävät kestävän kehityksen tavoitteita ja millaisia vastuullisuuteen vaikuttavia valintoja projekteissa tehdään. Työkalua käytetään yhdessä asiakkaiden kanssa, ja lopputulokset ovat myös asiakkaiden hyödynnettävissä. 

Rakennetun ympäristön suunnittelutyön vastuullisuuden tunnistamisen ja toteutumisen seuranta on haastavaa eikä tähän ole alalla valmiita vakiintuneita työkaluja. Emme halunneet jäädä odottelemaan, joten loimme oman vastuullisuustyökalun tätä haastetta taklaamaan. Koska näitä asioita pohtivat muutkin, työkalun tulokset ovat myös asiakkaidemme hyödynnettävissä. 
Minttu Vilander, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja, Sitowise

Sitowise ja kestävän kehityksen tavoitteet

Lue lisää, mitä vastuullisuus tarkoittaa meille ja mitkä kestävän kehityksen tavoitteet ovat työmme kannalta olennaisimmat ja mihin meillä on suurin mahdollisuus vaikuttaa.
kaupunkiluonnon monimuotoisuus tarvitsee myös metsäalueiden verkostoja