Miksi valita Sitowise

Ainutlaatuisen laajat referenssit
Vakioidut ja tehokkaat työprosessit
Ison toimijan osaaminen ja resurssivarmuus
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

LVI-järjestelmä on rakennuksen sydän

LVI-suunnittelulla on talotekniikan osa-alueista suurin vaikutus rakennuksen energia- ja ylläpitokustannuksiin. Nämä puolestaan kattavat merkittävän osan sekä talon ylläpidon hinnasta kuin energiatehokkuudesta eli käytönaikaisista ilmastopäästöistä.

Luomme rakennuksiin käyttäjilleen terveellisiä, turvallisia ja tuottavia sisäympäristöjä.

Hyvällä suunnittelulla tuotetaan laadukkaita rakennuksia niin ympäristövaikutusten, sisäolosuhteiden kuin teknisen huollon ja käytettävyydenkin kannalta.

LVI-suunnitelmat kaikenlaisiin rakennuksiin

Teemme Sitowisessä LVI-suunnittelua kaikenlaisiin rakennuksiin. Tavanomaisten LVI-järjestelmien suunnittelun lisäksi tarjoamme asiantuntijapalveluja kuten

  • puhdastilasuunnittelua sairaaloihin ja ammattikeittiöihin
  • palonsammutusjärjestelmien suunnittelua
  • geoenergiajärjestelmäsuunnittelua
  • räjähdyssuojausasiakirjojen laadintaa.

Tietomallinnusta ja digitaalisia kaksosia hyödyntämällä varmistamme halutun ja käytönaikaista seurantaa parhaiten palvelevan lopputuloksen. Meiltä saatte tarpeitanne vastaavan palvelun rakennuksen koko elinkaarelle, hankeselvityksistä toteutussuunnitteluun ja rakennusaikaisista tehtävistä käytönaikaisiin selvityksiin.

LVI-suunnittelumme kattaa ilmastointijärjestelmät, jäähdytysjärjestelmät, LVI-erityisjärjestelmät, lämmitysjärjestelmät, palontorjuntajärjestelmät sekä vesi- ja viemärijärjestelmät.

sisäilma vaikuttaa viihtyvyyteen ja tuottavuuteen

Sisäilmasuunnittelu

Rakennuksen sisäilmalla on merkittävä vaikutus terveyteen ja muun muassa työskentelyn tuottavuuteen. Sisäilmaan vaikuttavien järjestelmien huolellinen suunnittelu ja myöhempi toimivuus on tästä syystä tärkeää.
Päästövähennystavoitteet asettavat kuljetusten ja logistiikan päästöt suurennuslasin alle.

Erikoiskohteiden LVI-suunnittelu

Erikoiskohteita ovat esimerkiksi tuotannon erikoistilat, laboratoriot ja terveydenhoidon tilat, sekä rakennukset, joille on asetettu erityisiä tavoitteita esimerkiksi energiatalouden suhteen. Meillä on laaja kokemus terveydenhuollon ja teollisuuden rakennushankkeista.

Tietomallinnus tehostaa LVI-suunnittelua

Suunnittelemme talotekniikan tietomallipohjaisesti. Mallintaminen tehostaa LVI-suunnitteluprosessia ja parantaa suunnittelun kustannustehokkuutta. Paras hyöty tietomallinnuksesta syntyy, kun kaikki rakennushankkeen osapuolet sitoutuvat jo hankkeen alusta alkaen sen täysipainoiseen käyttöön.

Rakennusvaiheen aikana mallia päivitetään jatkuvasti työmaalta saatujen tarke- ja materiaalitietojen perusteella. Näin hankkeen päättyessä tilaajalle voidaan luovuttaa laadukas ja täysin toteutusta vastaava ajantasainen tietomalli.