Miksi valita Sitowise

Hahmotamme ratkaistavan haasteen lisäksi kokonaisuuden, johon se kuuluu.
Käytössämme on koko Sitowisen palveluvalikoima.
Simuloinnilla tarjoamme riskittömän testialustan.
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Logistiikan analyyttinen tarkastelu asiakkaan tarpeeseen

Logistiikan konsultoinnilla pureudutaan asiakkaan toimintaan pintaa syvemmälle, aina tarpeen mukaan. Asiantuntemuksen, kokemuksen ja analyyttisten työvälineiden avulla etsimme pullonkaulat ja parannuskohteet ja ehdotamme niihin ratkaisuja.

Olemme konsultoineet laajasti eri toimialoja ja keränneet monipuolista osaamista erilaisista logistiikkajärjestelmistä. Myös huoltovarmuus ja huoltovarmuuden logistiikka on meille tuttu näkökulma.

Logistiikan asiantuntijamme seisovat koko talon harteilla: yhteistyössä muiden liiketoiminta-alueidemme kanssa myös siirtymä selvityksestä suunnitteluun on saumaton.

Logistiikan simulointimallinnus – riskitön kokeilualusta

Simuloimalla voidaan testata vaihtoehtoisten ratkaisujen toimivuutta ja tehokkuutta ennen kalliita investointeja. Mallintamalla voidaan verrata uuden toimintamallin eroa nykyiseen tai tarkastella vielä suunnittelupöydällä olevaa konseptia.

Simulointimallinnuksen sovelluskohteissa vain mielikuvitus on rajana – työvälineillämme tarkastelemme yhtä lailla fyysistä toimintaympäristöä kuin prosesseja ja tietovirtojakin. Mallintamalla olemme tarkastelleet esimerkiksi varastojen tilatarpeita, lastaustoimintojen tehokkuutta ja kuljetusreittien toimivuutta.

Logistiikan tarvekartoitukset suunnittelun tukena

Uusia tiloja tai vanhojen tilojen uudelleen käyttöä suunnitellessa lähtökohtana on aina jokin tarve. Kartoittamalla tulevien käyttäjien ja toimintojen logistiset tarpeet ne saadaan otettua huomioon jo hankesuunnitteluvaiheessa. Näin varmistetaan käyttäjälähtöinen suunnittelu ja toimiva lopputulos.

Tarvekartoituksessa hahmotetaan esimerkiksi ihmisten ja tavaroiden virrat ja niiden sijoittuminen tulevassa rakennuskokonaisuudessa sekä virtojen tilantarpeet ja muut erityisvaatimukset. Myös jätelogistiikka on hyvä ottaa huomioon alusta asti.

Jakelu ja kuljetukset osana toimitusketjun hallintaa

Kuljetukset ja jakelu eivät ole irrallinen palanen yrityksen toimintaa, vaan toimialasta riippuen merkittävässäkin roolissa niin toimitusvarmuuden kuin kustannustenkin kannalta.

Kuljetusten optimoinnilla haetaan toimintaan ratkaisu, joka säästää rahaa, resursseja ja ympäristöä. Vastuullisen toiminnan osana voidaan myös laskea ja raportoida kuljetusten ympäristövaikutukset. Asiantuntemuksemme kattaa laajasti myös kuljetusalan toimintaympäristön sekä satama- ja terminaalitoiminnot ja eri kuljetusmuodot, kuljetuskaluston vaihtoehtoisia käyttövoimia unohtamatta.

Kustannustehokkuutta varastojen hallinnalla

Varastologistiikan merkitys yrityksen toiminnalle on suuri. Tehokkaaksi suunniteltu varasto palvelee sekä yritystä että sen asiakkaita paremmin ja palvelutaso nousee.

Varastotoimintojen ja pohjapiirroksen suunnittelu edellyttää ymmärrystä niin sisälogistiikasta kuin yrityksen toiminnastakin. Palveluvalikoimamme kattaa varaston suunnittelun sijainnin analyysistä ja layoutin suunnittelusta aina varastorakennuksen ja sen pihan ja liikenneyhteyksien suunnitteluun.