Miksi valita Sitowise

Vuosikymmenten asiantuntemus vesikemiasta
Tietotaito prosessin jokaiseen vaiheeseen
Jatkuvat seurannat ja kertaluontoiset määritykset
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Voimalaitosten prosessivesien tarkkailulla on elintärkeä merkitys koko energiantuotantolaitoksen toiminnalle, sillä sen avulla huolehditaan laitoksen toimintavarmuudesta ja maksimoidaan laitteiston käyttöikää ehkäisemällä korroosiota.

Vesikemian tarkkailun rautainen kokemus

Sitowisen asiantuntijoilla on voimalaitosten vesikemian tarkkailusta jo yli 40 vuoden rautainen kokemus. Hoidamme voimalaitoksen vesikemian tarkkailun joko kokonaisuudessaan tai halutuilta osin.

Näytteenotosta vesikemian optimointiin

Voit tilata asiantuntijamme käymään valvottavalla laitoksella säännöllisesti. Halutessasi haemme itse näytteet, suoritamme analyysit paikan päällä laitoksen omassa laboratoriossa, ja laadimme mittaustuloksiin perustuvat ohjeet kattilavesikemikaalien annosteluun sekä vesikemian kunnossapitämiseen.

Halutessasi me haemme näytteet, suoritamme analyysit ja laadimme tuloksiin perustuvat ohjeet. Vaivattomasti avaimet käteen -periaatteella.

Kattilaveteen syötettävien kemikaalien määrän optimoinnilla voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä sekä suorasti kemikaalien hankintakustannuksissa että epäsuorasti laitteiston huolto- ja korjauskustannuksissa.

Valvomme myös luotettavasti mm. kattiloiden peittaukset, magnetiittikalvojen ajot sekä suolanpoistolaitosten ja käänteisosmoosilaitosten vastaanotto- ja takuukokeet.