Miksi valita Sitowise

Monipuolinen ja laaja-alainen kokemus infran rakenteiden suunnittelusta.
Sitowisen monialainen osaaminen hyödynnettävissä.
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Sitowisellä on vahva osaaminen ja kokemus erityyppisten Infran rakenteiden, eli niin sanottujen taitorakenteiden, suunnittelusta. Monipuolinen kokemuksemme ja osaamisemme varmistaa sen, että suunnitteluratkaisumme ovat kohdekohtaisesti harkittuja ja kokonaistaloudellisesti järkeviä rakenteita.  

Infran rakenteita esiintyy hyvin laaja-alaisesti rakennetussa ympäristössämme, joten myös niiden suunnittelussa pelataan laajalla kentällä. Kohteet vaihtelevat kevyistä portaista meluesteisiin, massiivisiin maamerkkeihin ja paalulaatastoihin. Kohteissa käytetään monipuolisesti eri materiaaleja, ja myös niiden vaihtelevat sijainnit vesistöjen ääreltä ydinkeskustoihin tuovat omat erityispiirteensä suunnitteluun.  

Suunnittelupalveluja sinne, missä asiakas meitä tarvitsee: yksittäisistä porrastarpeista kokonaisiin rantamuurirakenteisiin.

Siltowisen suunnitteluhistoria on kestänyt jo puoli vuosisataa, ja infran rakenteet ovat aina olleet tärkeä osa kokonaisuutta. Pitkä historia näkyy vankassa osaamisessa, ammattitaidon kehittymisessä sekä tulevaisuuden tarpeiden ja vaatimusten ymmärtämisessä. Asiakkaamme pääsevät hyötymään kaikesta tästä.

Matinkylän rantaraitti iltavalaistuksessa. Kävelytasot ovat puuta ja raitin valaistus on kaiteissa.

Laaja-alainen osaaminen infran rakenteista kasvattaa palveluvalikoimaa

Paalulaatat, meluesteet, tukimuurit, vesitiiviit kaukalorakenteet, rantarakenteet, portaat, katokset, valukaivot, maanalaisten tilojen rakenteet ja kaikki muut infran taitorakenteet muodostavat monipuolisen kokonaisuuden, jonka hallinta vaatii moninaista asiantuntemusta ja osaamista. Pystymme tarjoamaan hankkeisiin kohdekohtaisesti räätälöidyn asiantuntemuksen, jonka avulla asiakkaan tavoitteet voidaan toteuttaa.

Kokoamme hankkeisiin asiantuntijaryhmän, jolla voimme vastata asiakkaan tarpeeseen. Silloin tavoitteet pystytään suunnittelun osalta toteuttamaan mahdollisimman hyvin.

meluesteet ovat osa infran rakenteiden suunnittelua

Meluesteet

Asiantuntemuksemme meluseinien ja melukaiteiden suunnittelusta on valtakunnan huippua. Suunnittelussa hyödynnämme pitkän kokemuksemme ja näkemyksemme toteutetuista kohteista. Yhteistyö toteuttajien ja tilaajien kanssa varmistaa, että ratkaisumme ovat toteutuksen kannalta mietittyjä ja täyttävät asiakkaan tavoitteet sekä vaatimukset.
maanalaisten tilojen taitorakenteita pysäköintihallissa

Maanalaisten tilojen rakenteet

Osaamisemme täydentää Sitowisen kalliotilojen ja tunneleiden suunnittelua. Asiantuntijamme ovat mukana hankkeissa, joihin kootaan suunnitteluryhmä Sitowisen palvelualueilta. Tunneleiden suuaukko- ja verhousrakenteet, pysäköintiluolastojen ja väestönsuojatilojen rakenteet sekä pumppaamot ovat meille tuttuja.
rantamuurit ovat osa infran rakenteiden suunnittelua

Rantamuurit ja vesirakenteet

Suunnittelemme rantarakenteita satamille, Väylävirastolle ja kaupungeille. Osaamisemme kattaa rakenteet raittia tukevista laitureista, luonnonkiviverhoiltuihin rantamuurirakenteisiin sekä syväsatamien laiturirakenteisiin ja patorakenteisiin. Erilaiset vaatimukset ja kuormitukset ovat meille tuttuja. Rakenteen toteutettavuus, käyttöikävaatimukset ja toisaalta investointikustannukset kokonaistaloudellisesti järkevimmän rakenteen löytämiseksi ova osa jokaista hanketta.

Tietomallinnus tehostaa infran rakenteiden suunnittelua

Käytämme tietomallintamista kuhunkin suunnitteluvaiheeseen tarkoituksenmukaisella tavalla ja kehitämme jatkuvasti ratkaisuja sekä toimintamalleja katu-, väylä- ja taitorakennetietomallien yhdistämiseen ja tehokkaaseen käyttöön. Pyrimme koko ajan kehittämään myös omaa toimintaamme niin, että tietomallipohjaisen suunnittelun osaamisen avulla suunnitelmamme sekä suunnitelmaratkaisut ovat parempia laadultaan sekä toteutettavuudeltaan.

Image
Magnifying glass

Tietomallipohjaisen suunnittelun hyödyt näkyvät selvästi tehokkuudessa ja laadussa

  1. Suunnitelmat laaditaan tarkemmin ja yksityiskohtaisemmin ja niiden avulla voidaan jo osittain varmistaa toteutettavuus.
  2. Yhteensovitus liittyvien tekniikkalajien kanssa on sujuvaa.
  3. Suunnitelmaratkaisujen hyväksyttäminen tilaajan kanssa voidaan tehdä vaiheittain tietomallia hyödyntäen.