Miksi valita Sitowise

Liikenneturvallisuus on kaikissa hankkeissa ykköstavoitteemme.
Meillä on tieturvallisuusarvioijaksi pätevöityneitä asiantuntijoita.
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Liikenneturvallisuus ja sen edistäminen on ollut ensiarvoisen tärkeää jo vuosikymmenten ajan. Myös meidän tavoitteenamme on varmistaa turvallisia ja viisaita valintoja tukevat ratkaisut kaikessa toiminnassamme. Vastuullinen suunnittelu mahdollistaa turvallisen ja omatoimisen liikkumisen myös kaikkein suojattomimmille osapuolille aina pienistä lapsista vanhuksiin saakka.  

Liikenneturvallisuuden huomioiminen kaikissa suunnitteluhankkeissa on ykköstavoitteemme. Turvallinen ympäristö on käyttäjälleen itseohjaava, missä kaikilla liikkujilla on selkeä ja muille yllätyksetön paikkansa. Liikenneympäristön tulee palvella kaiken tasoisia liikkujia siten, että väärinkulkemisen mahdollisuus on mahdollisimman pieni, vaikkakin heikentyneet tai vielä kehittymättömät aistit rajoittaisivat liikkumista.  

Liikenneturvallisuus muodostuu liikennejärjestelyjen suunnittelusta ja toteutuksesta sekä ihmisten liikkumisvalinnoista ja asenteista. Liikenneturvallisuutta edistetään lisäämällä ihmisten tietoisuutta liikennesäännöistä ja niiden vaikutuksesta omiin asenteisiin ja toimintatapoihin. Henkilökohtaisten turvavälineiden käyttö vaatii opettelua, muistamista ja muistuttelua. Erityisen tarpeellista valistaminen on aina syksyisin, kun tuttuun ympäristöön tulee uusia, pieniä ja kokemattomia tiellä liikkujia.   

Liikenneympäristön tulee olla käyttäjälleen sellainen, ettei kenenkään liikkujan tarvitse loukkaantua vakavasti pienen inhimillisen virheen seurauksena. 

raitiotiesuunnittelu ja metrosuunnittelu edistävät kestävää liikkumista

Liikenneturvallisuussuunnittelu 

Kunnan tai seutukunnan liikenneturvallisuussuunnittelu on vuorovaikutteinen prosessi, jossa laaditaan kehittämistoimenpiteitä joko eri-ikäisten ihmisten tietouden lisäämiseksi tai asenteiden tai liikenneympäristön korjaamista varten. Suunnittelun lähtökohdiksi kartoitetaan esimerkiksi kuntien tai työssäkäyntialueiden vaaralliseksi koetut väylät tai paikat, tai keskeisimmät riskialueet liikenneonnettomuuksien tapahtumiselle. Liikenneympäristö saattaa olla vuosien tai vuosikymmenten aikana rakentunut sellaiseksi, jossa kokonaisuus ei välttämättä ole enää ehjä ja selkeä. Liikenneturvallisuussuunnitelman avulla parannetaan suunnittelualueen liikennejärjestelyjä periaatteiltaan samankaltaisiksi, suunnitellaan siis samantyyppiset ratkaisut samankaltaisiin kohteisiin.

Ihmisten toiminnallista ajatusmallia tukevan liikkumisympäristön tulee olla rakennettujen ratkaisujen lisäksi ymmärrettävä ja helposti noudatettava myös nopeusrajoitusten ja väistämisvelvollisuusjärjestelyiden osalta. Liikenneturvallinen liikenneympäristö onkin ennakoitava ja helppo liikkujalleen.

Vastuullinen suunnittelu mahdollistaa turvallisen ja omatoimisen liikkumisen myös kaikkein suojattomimmille osapuolille aina pienistä lapsista vanhuksiin saakka.

Liikenneturvallisuustyön tukipalvelu tähtää pitkälle

Toimimme useissa kunnissa ja seutukunnissa jatkuvan liikenneturvallisuustyön tukipalveluna. Tukipalveluun kuuluu esimerkiksi ylläpitää kunnan liikenneturvallisuusryhmän toimintaa, suunnitella liikenneturvallisuuden kehittämistarpeita sekä organisoida ja aikatauluttaa turvallisuutta lisääviä tapahtumia eri-ikäisille asukkaille. Liikenneturvallisuustyön tukipalveluihin sisältyy lisäksi usein erilaisten taustatietojen ja toimintajärjestelmien ylläpitoa tai tiedon jakamista ja hyödyntämistä.

Tukipalvelu voi olla myös räätälöityä teknistä asiantuntijatyötä jonkin erikoisosaamisalueen ympärillä, kuten nopeusrajoitukset tai aloitteiden käsittely.

Tieturvallisuusarvioinnit liikenneturvallisuutta luomassa

Asiantuntijoidemme joukossa on virallisen Traficomin myöntämän tieturvallisuusarvioijan pätevyyden suorittaneita henkilöitä. Pätevyys oikeuttaa laatimaan tieturvallisuusarviointeja TEN-T -tieverkkoa koskeviin esiselvitys-, yleis-, tie- ja rakennussuunnitelmiin sekä niiden käyttöönottoon.

Tieturvallisuusarviointeja voidaan tehdä myös muille liikennejärjestelyjä sisältäville suunnitelmille kuten, katuympäristöön, puistosuunnitelmiin ja maankäytön suunnitelmiin. Tieturvallisuusarviointien tehtävänä on tuottaa parempilaatuisia suunnitelmia sekä varmistaa hyvä liikenneympäristö tienkäyttäjille. Tieturvallisuusarvioinneissa tehtävät havainnot tehdään loppukäyttäjän näkökulmasta: miten parannettava liikenneympäristö palvelee lopputilanteessa. Ehdotettavat ratkaisut sisältävät usein sellaisia hyviä oppeja ja suunnittelukäytäntöjä, joita ei välttämättä löydy suoraan tie- tai katusuunnitteluohjeista.