Maankäytön suunnittelulla voidaan tukea kestäviä liikkumismuotoja ja koulumatkojen turvallisuutta​.

Koulumatkojen turvallisuuteen ja kulkutapajakaumaan vaikutetaan merkittävästi jo maankäytön sekä kouluverkon suunnittelussa. Paikkatietotarkasteluilla voimme tutkia koulun tai mahdollisen väliaikaisen väistötilan saavutettavuutta ja optimoida sijaintia. Teemme myös valmiiden kaavojen liikenneturvallisuusauditointeja ja arvioimme niiden liikenneturvallisuusvaikutuksia.

Lisääntynyt saattoliikenne aiheuttaa usein turvallisuusongelmia koulun piha-alueella – koulupihan jäsentely ja liikkumisen pelisääntöjen luominen on tärkeää.

Nykyisten kouluympäristöjen ja -reittien turvallisuuden parantamiseksi teemme oppilaille, henkilökunnalle ja vanhemmille vaaranpaikkakyselyitä ja suunnittelemme niiden perusteella liikenneympäristön parantamistoimenpiteet. Koululle voidaan laatia myös kokonaisvaltainen liikenneturvallisuus- tai liikkumissuunnitelma, joka sisältää kuljetusten, saattoliikenteen sekä huoltoliikenteen reittien ja järjestelyjen, koulun piha-alueen sekä pysäköinnin suunnittelun. Turvallisuuden lisäksi usein mukaan otetaan kestävän liikkumisen edistämisen näkökulma, jolloin toimenpiteet tukevat erityisesti sekä oppilaiden että henkilökunnan jalan ja pyörällä liikkumista. Suunnitteluun voimme yhdistää toiminnallisia toimenpiteitä, kuten kampanjointia.

Viimeaikaisia tai käynnissä olevia esimerkkireferenssejä:

  • Järvenpään yhteiskoulun väistötilojen turvalliset koulumatkat, Järvenpään kaupunki 2018-2019. Työssä määritetään toimenpiteet väliaikaisten koulureittien turvallisuuden parantamiseksi sekä toteutetaan tehostettua viestintää pienten koululaisten huomioimiseksi. Vanhempien, opettajien ja koko ympäröivän liikennejärjestelmän osallistamisella on työssä merkittävä rooli. Suunnittelussa hyödynnetään paikkotietotarkasteluja koulumatkojen suuntautumisen selvittämiseksi. Hanke toteutetaan osana Trafin tieliikenteen turvallisuustoiminnan hankeohjelmaa 2018-2019.
  • Koulumatkojen kulkutapoihin vaikuttamalla turvallisuutta, Tampereen kaupunki 2018-2019. Työssä pyritään parantamaan koulujen ympäristöjen liikenneturvallisuutta vaikuttamalla koulumatkojen kulkutapoihin yksityisautoilusta kestävimpiin kulkutapoihin. Työn keskeisenä tavoitteena on perustaa pilottikouluille koululaisten, vanhempien, koulun henkilökunnan ja keskeisten sidosryhmien yhteistyöryhmät koulujen liikenneturvallisuuden parantamiseksi ja kestävien liikkumismuotojen lisäämiseksi. Työssä suunnitellaan myös konkreettiset toimenpideohjelmat kestävän, sujuvan ja turvallisen koulumatkan edistämiseksi. Hanke toteutetaan osana Trafin tieliikenteen turvallisuustoiminnan hankeohjelmaa.
  • Vuorelan koulun liikenneselvitys, Siilinjärven kunta, 2018. Työssä laadittiin liikenneselvitys ja koulun piha-alueen liikennesuunnitelma. Työ liittyi koulun saneeraushankkeeseen ja asemakaavan muutokseen ja sisälsi useita vaihtoehtotarkasteluja. Ratkaisuissa huomioitiin myös koulumatkakävelyn ja -pyöräilyn edistämisen näkökulma.
  • Espoon koulumatkojen turvallisuus ja toimenpiteet, Espoon kaupunki 2018. Työssä toteutettiin peruskoululaisten vanhemmille liikkumiskysely, jossa he merkitsivät kartalle lastensa koulumatkan vaaranpaikan. Keskeisiin vaaranpaikoihin tehtiin maastokäynnit ja koulureittien turvallisuuden parantamiseksi suunniteltiin toimenpideohjelma.
  • Koulumatkojen liikenneturvallisuuden parantaminen Imatralla, Imatran kaupunki 2017–2018. Hankkeessa toteutettiin kolme erilaista suojatiekampanjaa. Tavoitteena oli kokeilla eri-ikäisten koululaisten, opettajien ja vanhempien osallistamista sekä arvioida erilaisten viestintäkeinojen toimivuutta liikenneturvallisuuskampanjoiden toteutuksessa. Hanke toteutettiin osana Trafin tieliikenteen turvallisuustoiminnan hankeohjelmaa.
  • Turvalliset koulumatkat ja joukkoliikenne Kirkkonummella, Kirkkonummen kunta 2017–2018. Hankkeessa järjestettiin työpaja, jossa oppilaat suunnittelivat liikenneturvallisuuskampanjan. Kampanjasta tiedotettiin useissa kunnan tiedotuskanavissa ja toimipisteissä käyttäen oppilaiden suunnittelemia logoja ja sloganeita. Hankkeessa perustettiin verkkosivut, joissa jaettiin kouluille kampanjaan ja liikenneturvallisuuteen liittyvää materiaalia. Hanke toteutettiin osana Trafin tieliikenteen turvallisuustoiminnan hankeohjelmaa.