Miksi valita Sitowise

Luotettavuus: tuhansia toteutettuja hankkeita
Resurssit ja asiantuntemus kaikkiin korjausrakentamisen kysymyksiin
Tasalaatuinen palvelu ympäri maan
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Korjaussuunnittelun palvelut taloyhtiöistä julkisiin rakennuksiin

Kaikki rakennushankkeet ovat erilaisia, etenkin korjausrakentamishankkeet usein yllättävät. Me Sitowisessä perehdymme siksi ensin huolellisesti hankkeeseen, tilaajan tarpeisiin ja näkökulmaan sekä aikatauluun ja budjettiin. 

Suun­nit­te­lem­me vaa­ti­vat ja laa­jat pe­rus­kor­jaus­hank­keet, jois­sa eri suun­nit­te­lua­lo­jen muo­dos­ta­ma suun­nit­te­lu­tii­mi laa­tii yh­teis­työs­sä ko­ko­nais­suun­ni­tel­man eri ra­ken­tei­den ja ta­lo­tek­nis­ten jär­jes­tel­mien pe­rus­kor­jauk­sis­ta. Suun­nit­te­lu­työs­sä ko­ros­tuu eri osa-aluei­den jat­ku­va yh­teen­so­vit­ta­misen tär­keys suun­nit­te­lup­ro­ses­sin ede­tes­sä.

Korjauskohteissa tarvitaan usein myös muita erikoissuunnittelualoja, kuten sisustus-, piha-, automaatio-, akustiikka- ja energiasuunnittelu, palokonsultointi sekä pintakäsittelyasiantuntijapalveluja. Myös näiden alojen osaajat löytyvät meiltä Sitowisestä.

Sallithan markkinointievästeet nähdäksesi sisällön.
järjen ääni vihreä korjausrakentaminen energiaremontti

Miten parantaa kiinteistön energiatehokkuutta?

Energiaremontti pienentää hiilijalanjälkeäsi ja kasvattaa varallisuuttasi. Järjen ääni -asiantuntijaopas tarjoaa runsaasti ajankohtaista tietoa ja käytännön vaihtoehtoja erilaisten kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseksi.
the smart city company vilja

Paras asiakaskokemus

Korjaussuunnittelupalvelussamme korostuvat luotettavuus, asiakasviestintä, yhteistyökyky ja tekninen osaaminen sekä kyky soveltaa osaamistamme luoviin ratkaisuihin. Neuvomme asiakasta oikeaan suuntaan sekä ehdotamme toimivia ja kustannustehokkaita suunnitteluratkaisuja oikeaan paikkaan.

Korjaussuunnittelun palvelut puupaaluista sähköauton latauspisteisiin

Korjaussuunnittelulla voidaan oleellisesti vaikuttaa myös kiinteistön elinkaareen, arvoon ja korjausvelkaan. Unohtamatta rakennushistoriallisia arvoja, joista meillä on erityisesti kokemusta. Korjaussuunnittelijamme ovat perehtyneitä usean eri aikakauden tekniikkaan ja usein pelkän ulkomuodon perusteella tunnistavat vanhan rakennuksen riskirakenteet. 

Yleensä kohteet, joihin teemme korjaussuunnittelua, ovat valmistuneet 1900-luvulla. Kuitenkin vanhimmat korjaussuunnittelukohteemme ovat valmistuneet alun perin 1400-luvulla ja uusimmat 2010-luvulla. Tämän takia meille on tuttua niin puupaalut, kiviladonnat, hirsisalvokset, valurautaviemärit, painovoimainen ilmanvaihto, kertaustyylit, tiililadonnat ja -holvaukset sekä kipsikoristeet kuin betonielementtitekniikka, julkisivulasijärjestelmät, myöhäismodernismi, dB-muoviviemärit, koneellinen ilmanvaihto, uusimmat tietoliikenneyhteydet, sähköauton latauspisteet ja maalämpö- sekä hybridijärjestelmät.

Korjaussuunnittelijamme ovat mukana hankkeessa esiselvitystehtävistä, työmaatehtäviin ja rakennusprojektin luovutukseen asti. Perinteisen pää-, arkkitehti-, rakenne- ja talotekniikkasuunnittelun lisäksi voimme tarjota asiakkaillemme erityisosaamista rakennushistoriassa, pintakäsittely-, sisustus- ja pihasuunnittelussa, akustiikassa, palo- ja energiatekniikassa sekä rakennusfysikaalisessa ja lujuusteknisessä laskennassa. Sitowisen korjaussuunnittelupalvelut suoritetaan ISO-sertifikaatin laatujärjestelmien ​mukaisesti.

Putkiremontin suunnittelu

Suunnittelukokemuksemme putkiremonteista kattaa eri vaihtoehdot nykyaikaisten vesi- ja viemärilinjastojen sisäpuolisista kunnostusmenetelmistä perinteisiin ja kokonaisvaltaisiin linjasaneerauksiin. ​Luonnollisena jatkumona suunnittelulle voimme tarjota myös projektinjohtoa ja valvontaa.
Pesuhuone kahdella suihkulla.
rakenteiden kuntotutkimuksia voidaan tehdä vaikkapa parvekkeille ja julkisivulle

Julkisivusaneerauksen suunnittelu

Suunnittelemme erityyppisten ja -ikäisten rakennusten ulkovaippakorjauksia sekä parvekkeiden korjaus- ja uusimishankkeita. Suunnittelemme sekä pienet että isot hankkeet yksittäisten rakennusosien korjauksista kokonaisvaltaisiin saneerauksiin.

Kuivatuskorjausten suunnittelu

Kuivatuskorjauksella tarkoitetaan rakennuksen pohjan vedenpoiston ja perustusten vedeneristyksen suunnittelua. Kuivatuskorjauksen suunnittelu tehdään usein rakenne- ja LVI-suunnittelijoiden yhteistyönä.
Oma Koti Lamminen
Talohtiöpalvelut

Palokatkosuunnittelu

Rakennukset jaetaan palo-osastoihin, jotta tulipalon sattuessa palon ja savun leviämistä voidaan rajoittaa, käyttäjien poistuminen turvata ja pelastus- ja sammutustöiden sujuvuus taata. Korjaushankkeissa usein rakennesuunnittelija vastaa palokatkosuunnittelusta.

Sisäilma-, mikrobi- ja kosteusvauriokorjaukset

Sisäilmasuunnittelu huomioi sisäilmastoon vaikuttavat tekijät uusien rakennusten suunnittelussa, ja suunnittelemme sisäilmakorjaukset saneerauskohteisiin.
terveellinen sisäilma on jokaisen oikeus
Image
ikoni no clue

Miten hanke etenee?

1. Hankesuunnittelu

Määrittelemme hankkeen erilaiset tekniset toteutusvaihtoehdot, jotka toimivat pohjana hankkeen varsinaiselle toteutussuunnittelulle. Voimme tarjota hankesuunnittelun ohella myös erilaisia esiselvityksiä, joiden avulla hankesuunnitelmasta saadaan mahdollisimman tarkka.

2. Toteutussuunnittelu

Teemme kattavat piirustukset ja työselostukset, jotka toimivat urakan toteuttamisen pohjana. Neuvottelemme viranomaisten kanssa hankkeen reunaehdoista, ja tarpeen mukaan haemme hankkeellenne luvan. Tarjoamme apuamme myös urakan kilpailuttamiseen. 

3. Työmaa-aikainen suunnittelu

Työmaan jo ollessa käynnissä voi korjausrakentamisessa tulla vastaan yllättäviäkin tilanteita. Olemme tarvittaessa rakentamisen tukena, täydennämme suunnitelmia tai tarkennamme mittoja. Olemme käytettävissänne myös rakentamisen takuun aikana.