Helsingin ydinkeskustassa sijaitsevan, 1910–1960-luvuilla rakennetun nk. Makkaratalo-kiinteistön liiketilarakennuksiin suoritettiin vesikattojen ja julkisivujen peruskorjaushankkeet. Rakennuksista vanhimman osan on suunnitellut arkkitehti Eliel Saarinen ja uusimman osan arkkitehti Viljo Revell. Korjaustöitä kohteessa on suoritettu useassa vaiheessa.

Olemme toimineet näissä projekteissa hankkeesta riippuen projektinjohtajana, kunto- ja haitta-ainetutkijana, rakenne- ja sähkösuunnittelijana tai töiden valvojana. Kiinteistöllä on suojelukaavamerkintä SR 1.

  • Tilaaja:
    Kiinteistö Oy Helsingin Kaivokatu 8
  • Toteutusajankohta:
    Vesikatto 2017-2019, julkisivut 2019-2023
  • Sijainti:
    Helsinki

Lähtötilanteessa Kaivokadun ja Keskuskadun kermiosuuksilla oli havaittu vesivuotoja. Kiinteistössä oli alkamassa iso saneeraus, joissa vesikatolla olevat veden lauhduttimet oli tarkoitus purkaa pois ja uusia ilmanvaihtokoneita. Urakassa päätettIin uusia kermikatteet ja nuottiviivasto, jossa aikoinaan on ollut kiinnitettynä neon-valaistus. Kupariselle vesikatto-osuudelle oli suunniteltu poistoilman lämmöntalteenottolaitteistoja.

Rakennus kuuluu SR-1 luokitelluksi kohteeksi ja se sijaitsee ydinkeskustassa, joka on logistisesti erittäin haastavassa paikassa. Muutostyöt olivat rakennusluvan alaisia töitä, mikä aiheutti myös omat haasteensa.

Service Manager Niko Juntunen (Colliers International Finland Oy) kertoo vesikattourakan valmistuneen aikataulussa. Urakassa saatiin parannettua välipohjan tuuletusta. Rakenne saatiin korjattua paremmin vesitiiviiksi, mm. avaamalla pystysuuntaiset kupariset rivipeltikatteet ja nostamalla kermi sen alle estämään veden pääsyä kattorakenteen alle. Lisäksi uusi nuottiviivasto suunniteltiin huomattavasti vahvemmaksi huomioiden tuulikuormat, mikä mahdollistaa nuottirakenteeseen umpinaisten näyttöpaneelien asennuksen tulevaisuudessa.