Miksi valita Sitowise

Puhtaudenhallintakoordinaattori-palvelut kaikenkokoisiin uudis- ja korjaushankkeisiin.
Monialaiset ja pätevät huippuasiantuntijat.
Puhtaudenhallintaa koko rakennusprosessin ajalle.
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Puhtaudenhallintakoordinaattori on rakennushankkeeseen ryhtyvän edustaja, jonka tehtävänä on ohjata ja valvoa pölyn ja puhtaudenhallinnan toteutumista rakennushankkeen kaikissa vaiheissa.

Puhtaudenhallintakoordinaattori toimii yhteistyössä tilaajan, rakennuttajan, suunnittelijoiden, sekä pääurakoitsijan kanssa.

Puhtaudenhallintakoordinaattori ohjaa suunnitteluvaiheessa suunnittelua ja toteutusvaiheessa työmaan toimintaa niin, että pölyn- ja puhtaudenhallinnan vaatimukset kaikilta osa-alueilta täyttyvät.

Puhtaudenhallinnan -ja sisäilmaston luokituksista on määritetty Sisäilmastoluokituksessa 2018, RT 07-11299. Puhtaudenhallintakoordinaattori huolehtii rakennushankkeeseen ryhtyvän puolesta, että hankkeelle määritetyt puhtaudenhallinnan toimenpiteet ja raja-arvot täyttyvät

Puhtaudenhallintakoordinaattori laatii suunnitteluvaiheessa hankkeelle puhtaudenhallintaselvityksen, jonka yhteydessä rakennushankkeelle määritetään pölyn- ja puhtaudenhallinnan tavoitetasot, sekä millä toimenpiteillä ja mittareilla pölyn ja puhtaudenhallinnan toteutumista seurataan rakennushankkeen aikana.

Puhtaudenhallinnan tavoitteena on varmistaa, että rakennuksen tilat ovat puhtaat, kun ne luovutetaan käyttäjälle ja että rakennuksen käytön aikana sisäilmaan ei kulkeudu rakennusvaiheesta peräisin olevia epäpuhtauksia.

Puhtaudenhallinnan koordinoinnin pääkohdat:

 

  • Rakennushankkeen toimenpiteiden sisäistäminen ja suunnitelmien tarkastus puhtaudenhallinnan näkökulmasta.
  • Puhtaudenhallintaselvityksen laatiminen, sekä puhtaudenhallinnan tavoitetason määritys (P1 vai sovellettu, hyvän rakennustavan mukaiset toimenpiteet).
  • Puhtaudenhallinnan vaatimusten läpikäyminen työmaan kanssa ennen toteutusvaiheen alkamista.
  • Pölyn- ja puhtaudenhallinnan työmaavalvonta ja raportointi.