Miksi valita Sitowise

Korjaussuunnittelumme pidentää kalliotilan käyttöikää.
Huomioimme vastuullisuusnäkökulmat.
Tunnemme viranomaisten asettamat tarpeet.
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Kalliotilojen käyttöikää voidaan pidentää säännöllisillä kuntoarvioilla. Tarpeenmukainen korjausrakentaminen varmistaa kalliotilan monipuolisen käytön koko sen elinkaaren ajan.

Kalliorakentaminen alkoi Suomessa toden teolla viimeisimpien sotien aikana, ja useat luolastot ovat lähestymässä käyttöikänsä loppupäätä. Kalliorakenteiden säännönmukaiset kuntoarviot ja saneeraukset varmistavat tilojen pitkän elinkaaren, muuntojoustavuuden ja turvallisuuden myös uudessa käytössä. Tarvittaessa suunnittelemme myös kalliotilan hallitun käytöstä poiston.

Kuntoarvio pidentää kalliotilojen käyttöikää

Kalliotilan laajentaminen tai käyttötarkoituksen muutos vaatii aina asiantuntevan kuntoarvion. Paikan päällä toteutettu tarkastus kertoo olennaiset asiat rakenteiden korjaustarpeesta. Kuntoarvion sisältö riippuu kuitenkin aina kohteesta ja tilaajan tarpeista. Kalliorakenteiden asiantuntija tuottaa havainnoista ja korjausehdotuksista selkeän raportin korjaussuunnittelun pohjaksi.

Kalliotilan käyttötarkoituksen muutos alkaa kalliorakenteiden kuntoarviosta.

 

Tarpeenmukaista korjaus- ja saneeraussuunnittelua

Korjaussuunnitelma laaditaan aina kohteen kuntoarvion, tilaajan tavoitteiden ja tilojen tulevan käytön mukaan. Usein itse kalliorakenteet ovat hyvässä kunnossa, jolloin riittää, että tunnelin lujituksia päivitetään tämän päivän vaatimusten tasolle, esimerkiksi ruiskubetonilla.

Periaatteemme on, että huomioimme suunnittelussa korjaustarpeet tilaajan ja viranomaisten asettamien tarpeiden ja vaatimusten mukaan. Etsimme kalliotilan kipukohdat, jolloin kohteen turvallinen käyttö varmistetaan mahdollisimman tarkoituksenmukaisilla muutoksilla. Näin esimerkiksi vanhan vesihuoltotunnelin tai kallioon louhitun sähköaseman käyttöikää voidaan kasvattaa pitkälle tulevaisuuteen.

Korjaustöiden tavoitteena on varmistaa kalliotilojen turvallinen käyttö.

Kalliotilan uusiokäyttö säästää materiaaleja

Kalliotilan saneeraus auttaa säästämään rakennusmateriaaleja ja luontoa. Monen kalliotilan käyttötarkoitusta voidaan muuttaa ilman lisälouhintaa tai maanpäällistä uudisrakentamista. Esimerkiksi samalla kun laitetilojen kokovaatimukset pienenevät teknologisen kehityksen ansiosta, ympäri Suomen vapautuu suuria maanalaisia tiloja. Niitä voidaan saneerata kustannustehokkaasti vaikkapa vapaa-ajantiloiksi tai pysäköintilaitoksiksi.

Tarpeenmukainen saneeraus säästää rakennusmateriaaleja ja luontoa.