Kalasataman keskus -projekti käynnistyi Helsingin kaupungin järjestämällä hankekilpailulla vuonna 2009. Kilpailun voitti vuonna 2011 SRV Rakennus Oy, jonka kumppanina vastaamme alueen kokonaisvaltaisesta infrasuunnittelusta.

Merkittävä ja haastava kaupunkikehityshanke

Kalasataman keskus valmistuu kokonaisuudessaan näillä näkymin vuonna 2022. Se tulee toimimaan joukkoliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn solmukohtana itäisessä kantakaupungissa. Asukkaita Kalasataman kaupunginosaan tulee noin 20 000. Kalasataman keskuksen alueelle metroaseman ympärille nousee 23-33 kerroksisten tornitalojen keskittymä REDI. Lisäksi keskukseen rakennetaan kalliopysäköintilaitos, kolme maanalaista kerrosta huoltoa varten, liiketiloja sekä hotelli- ja toimistotorni.

Kalasataman keskuksen liiketilojen, asuintornien ja pysäköintilaitokset sekä yleisten alueiden suunnittelukohde on yksi Suomen vaativimmista korkean rakentamisen kohteista. Sitowisen suunnittelun osuus on merkittävä sisältäen Kalasataman keskuksen yleisten alueiden katu-, raitiotie- katuympäristö-, liikenne-, vesihuolto-, rakenne-, silta-, kallio- ja pohjarakennussuunnittelun. Myös talopuolipuolemme on ollut mukana hankkeessa rakennesuunnitelmien kolmannen osapuolen tarkastuksilla.

Metro rakentamisen tiellä - Kalasataman metrosillan siirto

REDIn rakennusurakka alkoi mittavilla maanrakennustoimenpiteillä, joissa louhittiin alueelle pinta-alaltaan kolmen hehtaarin monttu, Työmaalta poistettiin yhteensä 900 000 kiintokuutiota massaa. Koko louhintojen ajan metro kulki normaalisti ja räjäytykset ajastettiin tiuhaan kulkevan metron liikennöinnin mukaan. Ennen louhintojen aloittamista alueella toteutettiin merkittävä sillan siirto, kun metroa varten rakennettiin uusi pätkä siltaa aiemmin kallion päälle tukeutuneen radan tilalle. Uusi siltakansi rakennettiin, jotta sen alta voitiin louhia kallio pois.

Metroradan siirtäminen uudelle, Kalasataman keskuksen läpi kulkevalle sillalle oli yksi vaativimmista teknisistä vaiheista Kalasataman keskuksen rakentamisessa.

Kuva
Metroradan siirtäminen uudelle, Kalasataman keskuksen läpi kulkevalle sillalle oli yksi vaativimmista teknisistä vaiheista Kalasataman keskuksen rakentamisessa.

Metroradan siirtäminen uudelle, Kalasataman keskuksen läpi kulkevalle sillalle oli yksi vaativimmista teknisistä vaiheista Kalasataman keskuksen rakentamisessa. Rakentamistapa oli normaalista täysin poikkeava johtuen metrosta, siltapaikalla olevista metron vaihteista ja kalliosta, jota poistettiin 25 metriä siltakannen alta.

Rakentamisvaiheet lyhyesti:

  • Siltakannen rakentaminen radan sivussa
  • Työtunnelin louhiminen siltapaikan alle 25 metriä sillan alapuolelle
  • Liikennekatko, jolloin louhittiin pintakerros ja siirrettiin kansi paikoilleen väliaikaisille tuille
  • Pystykuilujen louhinta alhaalta tunnelista sillan alle
  • Tukien rakentaminen sillan alle
  • Tuennan siirto väliaikaisilta tuilta lopullisille tuille
  • Kallion louhinta tasolle -15m (merenpinnan tasosta)
  • Kauppakeskuksen 4 kellari kerroksen ja 2 kauppakerroksen rakentaminen sillan alle
  • Radan kattaminen meluvaikutusten pienentämiseksi

Siirtotyö katkaisi metroliikenteen vain 9 päiväksi Kulosaaren ja Ruoholahden välillä. Kaikki työvaiheet oli suunniteltu lähes minuutin tarkkuudella. Vastaavia siltasiirtoja on tehty Suomessa aikaisemminkin, mutta ei koskaan näin massiivista. Lisäksi siirtomatka, 17 metriä, oli poikkeuksellisen pitkä. Kalasataman silta on 130 metriä pitkä ja painaa ilman raiteita ja sepeliä noin 2600 tonnia. Siltasuunnittelusta vastasivat Jussi Luokkakallio ja Mikko Tuominen. Siirron toteutussuunnittelusta tunkkijärjestelmineen vastasi Sami Rantala Rantalan toimistosta. Louhintojen suunnittelusta ja lujituksista vastasi Jannis Mikkola ja Anders Koponen.

Kauppakeskuksen ja pysäköintilaitoksen maa- ja kalliorakennustöiden valvonnasta on vastannut Esa Kiiski.

Katso video Kalasataman sillan siirrosta.

Kun logistiikka sujuu, niin rakentaminenkin sujuu

Työmaan sijainti vilkkaassa liikenteen solmukohdassa aiheuttaa omat haasteensa rakentamiselle. Sitowise on vastannut logistiikkaoperaattorina siitä, että Kalasatamassa on ollut hyvä asua ja työskennellä samalla kun työmaa pyörii vieressä tehokkaasti ja aikataulussa. Logistiikkaoperaattorin toimintaa on johtanut Jussi Pesonen.

Työmaan sijainti vilkkaassa liikenteen solmukohdassa aiheuttaa omat haasteensa rakentamiselle.

Kuva
Työmaan sijainti vilkkaassa liikenteen solmukohdassa aiheuttaa omat haasteensa rakentamiselle.