Miksi valita Sitowise

Luovuus ja vastuullisuus ovat vahvuutemme.
Korostamme vuorovaikutusta ja hankeviestintää.
Tietomallit ja visualisointi tukevat työtämme.
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Sitowiseläisen kaupunkisuunnittelun kulmakivet

Meille on tärkeää, että suunnittelemamme kohteet ovat vastuullisesti toteutettuja. Suunnitelmissamme etsimme kokonaisvaltaisia ratkaisuja, joissa maankäyttö, asuminen, liikkuminen, palvelut, elinkeinot ja ympäristö ovat tasapainossa.

Hyvällä kaupunkisuunnittelulla ratkaistaan alueen haasteita sekä löydetään paikan potentiaali. Se luo kestävää ja viihtyisää ympäristöä.

Kohteinamme ovat yhtä lailla kaupunkikeskustat ja täydennysrakentamiskohteet, satamat ja teollisuusalueet, historialliset alueet, urheilu- ja virkistysalueet, aukiot ja katutilat kuin suuremmat aluekehityshankkeetkin. Otamme alueiden ja keskustojen kehityshankkeissa alusta asti huomioon vetovoimaisuuden, kilpailukyvyn ja kestävän kehityksen näkökulmat sekä vaatimukset.

Autamme kehittämään taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti vastuullisia alueita.

Kaupunkisuunnittelu on monialainen yhteispeli

Monialaisuus on kaupunkisuunnittelumme vahvuus. Arkkitehtien, muotoilijoiden, liikenne-, ympäristö- ja maisema-asiantuntijoiden sekä muiden rakennetun ympäristön ammattilaisten yhteistyössä kehitämme kaupunkeja. Sitowisestä löytyy kaikki tarvittava osaaminen ja asiantuntemus.

Johdamme projektit sekä niihin liittyvän vuorovaikutuksen ja viestinnän asiantuntemuksella alusta loppuun. Hyödynnämme työssämme ajanmukaisia, tehokkaita ja vuorovaikutteisia suunnittelumenetelmiä.

Kehitämme urbaaneja ulkotiloja entistä käyttäjälähtöisemmiksi teknistä toimivuutta unohtamatta.

Lahden Niemen alueen kilpailuehdotuksen kokonaissuunnitelma.

Kaupunkisuunnittelun palvelupaletti

Meille on tärkeää, että alueet kehittyvät vastuullisesti niin taloudellisesta, sosiaalisesta että ekologisestakin näkökulmasta. Kestävissä kaavahankkeissa, aluerakentamiskohteissa sekä keskuksissa eri käyttötarkoitukset ja liikkumismuodot yhdistyvät tarkoituksenmukaisesti luoden monipuolisia ja elävää ympäristöä.

Kohteet ovat erilaisia, joten jokaiseen projektiin valitaan siihen tarvittavat palvelut, jotka muovataan vastaamaan asiakkaan ja alueen tarvetta.

Ideasuunnitelmat, strategiat ja visiot

Ideoim­me uutta ja visioimme tulevaisuuden tarpeisiin vastaten. Ideasuunnitelmat vastaavat niin kaupunkikeskustojen, asuin- ja työpaikka-alueiden tai virkistyksen tarpeisiin.

Laatukäsikirjat sekä korttelien ja rakennusten viitesuunnitelmat

Laadimme rakennusten ja korttelien viitesuunnitelmia varmistuaksemme ratkaisujemme toteutuskelpoisuudesta. Teemme myös kortteli- ja rakentamistapaohjeita asemakaavatyön tueksi ja tarkennukseksi.

Arkkitehtisuunnittelu

Osana kaupunkikehityshankkeita laadimme muun muassa asemanseuduille, kaupunkikeskustoihin sekä yritysalueille arkkitehtonisia viitesuunnitelmia massoittelusta pohjakaavioihin. Toteutukseen tähtäävää arkkitehtisuunnittelua teemme kaupunkitilojen rakenteista, kuten portaikoista ja tunneleista sekä teknisen huollon tiloista kuten sähkönsyöttöasemista.

Mallinnus ja visualisointi

Teemme tieto- ja web-malleja sekä visualisointeja edistääksemme laadukasta suunnittelua, aitoa vuorovaikutusta ja parempaa ympäristöä.