Espoon Kauklahdessa sijaitseva Lasihytin alue rakentuu tulevaisuudessa kaupunkiradan myötä tiiviimmäksi ja kaupunkimaisemmaksi. Sitowise laati suunnitelmaluonnokset alueelle sijoittuvan joukkoliikenneterminaalin ja lähikorttelien osalta sekä terminaalialueen korttelin viitesuunnitelman kaavamuutoksen pohjaksi.

Tavoitteena oli mahdollistaa alueelle tehokasta asuinrakentamista Kauklahden urbaani kylämäisyys säilyttäen. Työhön kuului alueen arkkitehtoninen ja liikenteellinen suunnittelu. Lisäksi alueen suunnittelun tavoitteisiin sovellettiin Sitowisen kestävän kehityksen kriteeristöä. Alueesta laadittiin luonnosvaihtoehtoja, joita tarkasteltiin asemapiirroksin, leikkauskuvin ja luonnosmaisin 3D-kuvin. Vaihtoehdoista valittiin lopullinen suunnitelma, josta laadittiin tarkennettu luonnossuunnitelma kaavamuutoksen pohjaksi.

  • Tilaaja:
    Senaatin Asema-alueet Oy
  • Toteutusajankohta:
    2021
  • Sijainti:
    Espoo, Kauklahti
Suunnitelman asemapiirros Lasihytin alueelle.

Asiakkaalle tarjottuja palveluita