Miksi valita Sitowise

Monialainen ja leveä rataosaaminen
Riskienhallinnan ja turvallisuuden erikoisosaaja
Tietomallinnus myös ratahankkeissa
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Rautatieliikenne kuljettaa ympäristöystävällisesti

Rautatieliikenteellä on Suomessa pitkä historia, eikä syyttä: se on tehokasta ja vähäpäästöistä. Ympäristöystävällisyytensä vuoksi rautatieliikenteen merkitys yhteiskunnassa korostuu jatkuvasti.

Rautatieliikenne kuljettaa pitkiä välimatkoja, sekä ihmisiä kaupungista toiseen että tavaraa tehtailta satamiin. Matka taittuu nopeammin ja turvallisemmin raiteilla kuin tieliikenteessä.

Ratahankkeet ovat investointeja tulevaisuuteen. Investoinnit ovat usein isoja, mutta rautatien käyttöikä ja rautatieliikenteen hyödyt voittavat. Jotta voitto olisi taattu, täytyy ratasuunnittelu tehdä huolellisesti ja asiantuntemuksella.

Ratahankkeet ovat investointeja tulevaisuuteen. Kun suunnittelu tehdään huolella, investoinnin hyödyt konkretisoituvat.

Ratasuunnittelun palvelut Sitowisessä

Sitowisen ratasuunnittelu kattaa perinteisen yleis-, rata-, ja rakentamissuunnittelun lisäksi ratainfraan ja -liikenteeseen liittyvät selvitykset, ohjetyöt ja asiantuntijapalvelut. Meiltä löytyy osaamista myös rataliikennesuunnitteluun, inframallinnukseen, käyttöönottoihin, riskienhallintaan sekä varikoiden ja terminaalien suunnitteluun. Ratasuunnittelumme tuntee niin valtion rataverkon kuin yksityisraiteetkin.

Sitowisellä on laaja osaaminen muissa ratahankkeisiin tiiviisti liittyvissä tekniikkalajeissa, kuten kallio-, tunneli-, taitorakenne-, geo-, katu- ja liikennesuunnittelussa. Rautatiehankkeisiin tarvitaan usein ratasuunnittelun lisäksi muutakin erityisosaamista, joten voimme valita projektiryhmiin kulloiseenkin hankkeeseen sopivat asiantuntijat.

Tarjoamme myös raitiotie- ja metrosuunnittelun palvelut.

Digitaalisuudella luodaan huomisen kestävää liikkumista.

Yleis-, rata- ja rakentamissuunnittelu

Vahvuutenamme on monipuolinen osaaminen rataprojektien eri osa-alueiden suunnittelussa. Laadimme yleis-, rata- ja rakentamissuunnitelmia, ja hallitsemme suunnitteluprosessin vankalla kokemuksella.

Inframallintaminen ratahankkeissa

Olemme edelläkävijä rataan liittyvissä inframallinnusprosesseissa, ja kehitämme alalle jatkuvasti uusia toimintatapoja. Hallitsemme monien eri ohjelmistojen käytön, ja pystymme tarjoamaan hankkeisiin kattavasti erilaisia tietomallinnukseen ja tiedonhallintaan liittyviä palveluita.
Havainnekuva Keski-Pasilan Aura-esittelymallista
Tietomallikoordinaattori

Ratasuunnittelun asiantuntijapalvelut

Tarjoamme osaavia rautatiemaailman asiantuntijoita avuksi monenlaisiin tarpeisiin. Olemme toimineet asiantuntijoina niin suurissa infrahankkeissa, pienten ongelmien ratkomisessa kuin laajojen organisaatiomuutoksien läpiviennissäkin.

Rautateiden ohje- ja selvitystyöt

Olemme toteuttaneet lukuisia rautateihin liittyviä ohje- ja selvitystöitä, kuten Väyläviraston ratateknisiä ohjeita (RATO) sekä erilaisia suunnitteluohjeita.
katu- ja kaupunkitiloja suunnitellaan paperilla.
Liikennelaskentaa tehdään esimerkiksi juna-asemilla

Riskienhallinta ja turvallisuusmenetelmät

Meillä on vankka kokemus rautateiden riskienhallinnasta ja yhteisen turvallisuusmenetelmän (YTM) läpiviennistä.