Miksi valita Sitowise

Hallitsemme pysäköinnin älytekniikkaratkaisut.
Näemme pysäköinnin keinona liikennejärjestelmän tavoitteisiin pääsemiseksi.
Huomioimme aina vastuullisuusnäkökulmat.
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Pysäköinnin suunnitelulla vaikutetaan ihmisiin ja ilmastonmuutokseen

Pysäköinnin suunnittelu tarjoaa keinot alueen tehokkaaseen toimivuuteen siellä, missä ihmiset eniten liikkuvat. Pysäköintiratkaisut voivat juontaa juurensa jo maankäyttöön asti, ja toisessa suunnassa niillä vaikutetaan ihmisten kulkutapavalintoihin ja sitä kautta liikenteen ympäristövaikutuksiin. Pyöräpysäköintiratkaisujen edistäminen on osa kestävää tulevaisuutta.

Viime vuosina kulkutapoihin on tullut muutoksia, jotka vaikuttavat pysäköintitarpeisiin. Uudet liikkumispalvelut ja sähköiset kulkuvälineet jatkavat voittokulkuaan tulevaisuudessakin – ja siihen tulevaisuuteen meidän pysäköinnin suunnittelumme vastaa.

Liikkumisen uudet tuulet ovat tulleet jäädäkseen - ja vahvistuakseen. Suunnittelumme vastaa niiden voittokulkuun.

pysäköinninsuunnittelu huomio uusien kulkumuotojen voittokulun

Pysäköinnin suunnittelua isoihin ja pieniin tarpeisiin

Suunnittelemme toimivia ja oikein mitoitettuja alueellisia pysäköintiratkaisuja huomioiden muun muassa uusien liikkumispalvelujen vaikutukset. Teemme tarvittaessa pysäköintitutkimuksia ja haastatteluja sekä kyselytutkimuksia taustojen ja kehittämistarpeiden selvittämiseksi. Olemme oikea kumppani niin haastavien isojen pysäköintilaitosten tarpeisiin kuin myös pienempiin kiinteistöjen pysäköintiratkaisuihin.

Pysäköinti vaikuttaa laajasti – muuallakin kuin pysäköintialueella tai parkkihallissa. Siksi onkin järkevää katsoa isompaa kokonaisuutta.  

Pysäköintistrategiat

Pysäköinnin suunnittelu ja toteutus vaikuttaa laajasti – muuallakin kuin vain pysäköintialueella tai parkkihallissa. Siksi onkin järkevää katsoa isompaa kokonaisuutta.  Teemme koko kaupunkia tai aluetta koskevia pysäköintistrategioita ja pysäköintijärjestelmien kehittämissuunnitelmia tai laadimme tarvittaessa uudet pysäköintinormit.

Suunnittelussa huomioidaan tuleva kehitys sekä odotettavat muutokset ihmisten käyttäytymisessä.

Pysäköinnin strategisessa suunnittelussa huomioidaan alueen tuleva kehitys sekä odotettavat muutokset ihmisten käyttäytymisessä. Pysäköintistrategiassa määritetään kaupunkikehityksen kannalta kriittiset pysäköinnin kehittämistoimenpiteet, joiden avulla voidaan varmistaa keskustojen vetovoimaisuus asiointi-, asutus- ja työpaikka-alueena.

Monialaisena suunnitteluyrityksenä saamme tilanteen vaatiessa hankkeeseen mukaan myös muita asiantuntijoita esimerkiksi logistiikan, ympäristön tai kaavoituksen saralta.

Pysäköintilaitoisten ja -alueiden suunnittelu

Pysäköintilaitosten ja alueiden suunnittelussa huomioimme luonnollisesti moottoriajoneuvojen lisäksi muutkin kulkuvälineet, kuten polkupyörät, sähköisen liikenteen ja niiden tilatarpeet. Pysäköintilaitosten sujuva käyttö edellyttää usein toimivan ja mahdollisesti älytekniikkaa sisältävän ohjaus- ja opastusjärjestelmän, jonka asiantuntijamme suunnittelevat menestyksellä toteutettujen lukuisten kohteiden kokemuksella.

pysäköinninsuunnittelu on olennaista myös taloyhtiöissä

Kiinteistöjen pysäköintiratkaisut

Kiinteistöjen pysäköinnin alkutahdit määritellään jo kaavoituksessa. Nykyaikaisella pysäköinnin suunnittelulla voidaan tehdä asukkaita tai asiakkaita kestävällä tavalla palveleva ratkaisu kaavoituksen, tontin ja liikennejärjestelyjen asettamissa raameissa.