Työn keskeisenä tavoitteena oli selvittää eri osapuolten tavoitteet hankekokonaisuudesta,  näkemykset toteutuskysymyksistä ja niihin liittyvistä reunaehdoista sekä yhteensovittaa nämä kaupungin näkökulmasta kustannustehokkaaksi hankekokonaisuudeksi.

Työssä tarkasteltu hankekokonaisuus muodostuu karkeasti neljästä eri osakokonaisuudesta: johtosiirrot ja kunnallistekniikka osana tonttialueiden rakentamista, liityntäpysäköinnin hankekokonaisuus, liike- ja huoltoaseman hankekokonaisuus sekä väylän muuttaminen kaduksi sekä tähän liittyvät muut liikennejärjestelyt liittymissä.

Huomioimme potentiaalisten etenemismallien kartoituksessa tekniset- taloudelliset-, toiminnalliset- ja aikataululliset reunaehdot.

Selvitystyö koostui kolmesta osavaiheesta: kokonaiskuvan muodostaminen hankkeesta, potentiaalisten etenemismallien kartoitus sekä ehdotus kaupungin näkökulmasta suositeltavasta etenemismallista.  

 • Tilaaja:
  Porvoon kaupunki
 • Toteutusajankohta:
  2020
 • Kuvaus:
  Porvoon liityntäpysäköinnin kaavahankkeen mahdollisten etenemismallien kartoittaminen
 • Sijainti:
  Porvoo