Miksi valita Sitowise

Kuntakohtaista tietoa kestävästä kehityksestä, pisteyttäen kunnat eri kestävän kehityksen osa-alueilla
Saat käyttöösi kuntasi ajantasaisen, kattavan ja monipuolisen tietokannan sekä työkalut seurantaa, vertailua ja raportointia varten
Kestävän kehityksen edistymisen seuranta- ja vertailumenetelmät perustuvat luotettaviin tietolähteisiin ja kattaviin indikaattoreihin
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

MayorsIndicators on kestävän kehityksen seurannan ja tiedolla johtamisen selainpohjainen digitaalinen ratkaisu. Selainpohjainen palvelukokonaisuus tarjoaa valmista ja monipuolista tietoa eri toimialojen tarpeisiin Agenda2030 -kestävän kehityksen viitekehyksessä.

Kestävän kehityksen Mayors Indicators -palvelu pohjautuu seitsemääntoista YK:n kestävän kehityksen tavoitteeseen tuottaen tietoa eri osa-alueiden kuten ympäristön, talouden ja hyvinvoinnin kehityksestä kunnissa. Tietoa voidaan käyttää kestävän kehityksen alueelliseen edistämistyöhön, seurantaan ja raportointiin. Vastaamme kuntien eri toimialojen selvitys-, raportointi- ja viestintätarpeisiin – keskitetty tieto säästää aikaa ja vaivaa!

Palvelu mahdollistaa kuntien kestävän kehityksen edistämisen laajalla tietopankilla ja työkaluilla. Alueellista kestävän kehityksen seurantaa ja raportointia on palvelun avulla mahdollista tehdä.

kestävä kehitys mayors indicators

Kestävä kehitys ja kuntien indikaattorit

MayorsIndicators perustuu kuntakohtaiseen indikaattoritietoon. Käyttäjät voivat tarkastella kuntansa kehitystä vuodesta 2010 alkaen ja vertailla nykytilaa sekä kehitystrendejä suhteessa muihin kuntiin. Tietopankki kattaa noin 200 indikaattoria ja sisältää tietoja kaikista Suomen, Ruotsin ja Iso-Britannian kunnista. MayorsIndicatorsin avulla ajantasainen tilastotieto ja tilannetta tai ilmiötä kuvaavat faktat ovat jatkuvasti käytettävissä johtamisen ja päätöksenteon tukena.

MayorsIndicators-palvelun osa-alueet

Peruspalvelu - Kestävä kehitys

 • Kestävän kehityksen indikaattorien ja teemojen käyttöliittymä nopeaan tiedonhakuun ja tietojen vertailuun.
 • Oman kunnan indikaattoritiedon lataus xlsx- ja csv-muodoissa.

Kestävän kehityksen katsaus

 • Puolivuosittain ilmestyvä käyttövalmis raportti oman kunnan tilasta.
 • Kehitystä seurataan 24 avainindikaattorin avulla, jotka valitaan MayorsIndicators-indikaattoreista olennaisuuden ja tarpeen mukaan.

Raportointityökalu

 • MayorsIndicators-tietopankin käyttö omien raporttien, esitysten ja ohjelmien tueksi sekä indikaattoreiden yhdistäminen samaan kuvaajaan.
 • Työkalun avulla voi työstää, tallentaa ja tulostaa kuvaajia ja taulukoita sekä valmiita esityksiä ja raportteja käyttäjän valitsemista indikaattoreista.
 • Työkalua on esitelty tällä videolla.
Sallithan markkinointievästeet nähdäksesi sisällön.

Kuntaranking

 • Suomen kuntien indikaattorien ranking-lukujen tarkastelu, vertailu ja lataus xlsx- ja csv-muodoissa
 • Sijoitukset perustuvat indikaattoreiden todellisiin arvoihin suhteuttaen oman kunnan tiedon muihin kuntiin.

Laajat kehitysmahdollisuudet asiakkaan tarpeiden mukaan

Kehitämme palvelua jatkuvasti vuoropuhelussa käyttäjiemme kanssa. Palvelukokonaisuus mahdollistaa ratkaisut moneen eri käyttötarkoitukseen, jossa tiedon jalostamisen ja alustan räätälöimisen mahdollisuudet ovat lähes rajattomat.

 • Kunnat voivat myös lisätä omia indikaattoreitaan MayorsIndicators-tietokantaan
 • Alustalle voidaan joustavasti rakentaa erilaisia ratkaisuja vastaamaan käyttäjiemme tarpeita
 • Esimerkiksi hankekohtaiset tietotarpeet ja alueelliset kestävän kehityksen tilannekuvat
kestävä kehitys mayors indicators

MayorsIndicators

MayorsIndicators tarjoaa monipuoliset tiedolla johtamisen työkalut kuntien kestävän kehityksen seurantaan, vertailuun ja raportointiin. Palvelu tarjoaa kuntakohtaista tietoa kestävästä kehityksestä, pisteyttäen kunnat eri kestävän kehityksen osa-alueilla. MayorsIndicatorsin kuntien kestävän kehityksen edistymisen seuranta- ja vertailumenetelmät perustuvat luotettaviin tietolähteisiin ja kattaviin indikaattoreihin.

Tutustu palveluihimme

Energia- ja elinkaarisuunnittelu

Energia- ja elinkaarisuunnittelumallimme huomioi yhtä aikaa runkoratkaisut, rakennusmateriaalit, talotekniikan ja energiatehokkuuden. Menetelmämme ohjaa rakennuksen hiilijalanjäljen kehittämiseen.

Kestävä kaupunkikehitys

Kaupungistuminen on trendi, joka edellyttää strategista ajattelua yli ammattirajojen: taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti vastuullisia ja älykkäitä ratkaisuja.

Kestävä liikkuminen

Kestävä liikkuminen otetaan huomioon kaikessa suunnittelussa. Tavoitteena on ympäristön, terveyden, turvallisuuden ja liikkujien tarpeen huomioiva ympäristö.