Miksi valita Sitowise

Laaja laskentakalusto ja osaavat tekijät
Yli 5000 otoslaskentaa vuosittain
Mahdollisuus yhdistää laskentoihin muita palveluitamme
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Liikennelaskennat ovat tapa selvittää liikenteen määrää. Eli sitä, montako ajoneuvoa, kävelijää tai pyöräilijää mittauspisteen ohi kulkee tietyssä ajassa. Laskennassa voidaan keskittyä kokonaismäärään tai tehdä laskentaa hyvinkin yksityiskohtaisella ajoneuvoluokittelulla.

Liikenteen määrä on tärkeää laskea silloin, kun halutaan ymmärtää liikennetilannetta tai seurata sen muuttumista. Tarkat liikennelaskennat toimivat luotettavana pohjana liikennesuunnittelulle ja päätöksenteolle.

Ohjelmoimme liikennelaskennat ja teemme ajoneuvo-, jalankulkija- ja pyöräilijälaskentoja sekä katu- ja tiepoikkileikkauksissa että liittymissä. Käytössämme on monipuolinen laskentakalusto, joilla eripituiset laskennat onnistuvat erilaisissa liikenneympäristöissä. Pystymme myös keräämään laskentatiedon lisäksi tietoa ajoneuvojen nopeuksista.

Teemme vuosittain yli 5000 liikennemäärän otoslaskentaa. Asiakkaitamme ovat muun muassa valtion virastot ja yhtiöt, ELY-keskukset, kunnat ja kaupungit sekä yritykset.

Olemme ylläpitäneet koko Suomen maantieverkon liikennemäärätietoja vuodesta 2013 saakka. Laajojen laskentakokonaisuuksien lisäksi teemme myös vuosittain useita yksittäisiä laskentoja.

Liikennelaskentaa tehdään esimerkiksi juna-asemilla

Liikennelaskentojen tulosten analysointi

Teemme laskennat ja analysoimme tulokset asiakkaan tarkoitusta tukemaan. Sitowisessä on laaja osaaminen liikenteen ja infrastruktuurin parissa, joten tarvittaessa voimme hyödyntää erityisosaamista talon sisältä. Usein laskennat ovat osa laajempaa suunnittelu- tai tutkimusprojektia, jolloin raportointi tehdään sen osana.

Liikennelaskentojen suorat tulokset tai otoslaskentojen kautta tuotetut yleistetyt tunnusluvut raportoimme asiakkaamme tarpeen mukaan. Tarvittaessa raportoimme tulokset esimerkiksi suoraan muulle yleisölle esitettävään muotoon tai lausunnoiksi.

Meille on tärkeää, että asiakas ymmärtää liikennelaskennassa saadut tulokset ja pystyy hyödyntämään niitä tavoitteensa mukaan.

Liikennelaskentoja tukevat palvelut

Itse tekemiemme liikennelaskentojen lisäksi tunnemme hyvin muut liikennemäärän tietolähteet, kuten liikenteen automaattisten mittausasemien (LAM) tiedot, liikennevalosilmukat ja uudenlaiset tietolähteet. Tarjoamme myös nopeusnäyttöjen tietopalvelua.

Usein projekteissamme laadimme lausuntoja tai suunnitteluratkaisuja laskentojen perusteella tai käytämme niitä toimivuustarkastelujen tai mallinnuksen lähtötietona. Lopullinen kokonaisuus ja lopputuote määräytyy asiakkaan tarpeen mukaan.