Ympäristön tilaa selvitetään, jotta ymmärtäisimme siinä tapahtuvia muutoksia ja niiden vaikutuksia. Selvitysten avulla voidaan arvioida tulevaa ja harkita viisaimpia ja vastuullisimpia toimintatapoja, jos näköpiirissä on vaikkapa uutta käyttöä alueelle.

happamia sulfaattimaita sijaitsee rannikkoseuduilla