Miksi valita Sitowise

Sertifioidut ympäristönäytteenottajat
Laaja maastotutkimusvälineistö ja mittalaitteisto
Pitkä kokemus erilaisista tarkkailukohteista
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Tarjoamme kattavaa ja laadukasta asiantuntemustamme erilaisten ympäristötarkkailujen ja tutkimusten toteutukseen. Toimintamme perustan muodostavat kokeneet ja pätevät ympäristönäytteenottajat. Toiminta-alueenamme on koko Suomi. 

Ympäristötarkkailuilla ajantasaista tietoa toiminnan vaikutuksista ja ympäristön tilasta

Ympäristötarkkailut ovat tärkeässä roolissa ympäristön tilan seurannassa ja perustuvat usein ympäristölupavelvoitteeseen. Repertuaariimme kuuluvat muun muassa pilaantuneiden alueiden, teollisuus- ja voimalaitosten, ampumaratojen, jätekeskusten, tiehankkeiden ja maa-ainesten ottotoiminnan tarkkailut.

Huomioimme ympäristötarkkailuissa ja -tutkimuksissa tilaajan tarpeet ja ympäristönäkökohdat. Toimimme koko Suomessa.

Toteutamme ympäristötarkkailut ja -tutkimukset tilaajan tarpeet ja ympäristönäkökohdat huomioiden. Osaamisemme kattaa monipuolisesti eri ympäristönosat: 

  • pohjaveden laatu ja määrä
  • pintaveden laatu ja virtaama
  • talousveden laatu
  • sedimentin koostumus ja haitta-ainepitoisuudet
  • maaperä ja huokoskaasu 
  • melumittaukset
  • kiinteät jätteet, kuten purkubetoni.

Ympäristönäytteenotossa laadukas toiminta takaa luotettavat tulokset

Laadukas ympäristötekninen näytteenotto on avainasemassa tulosten luotettavuuden varmistamiseksi. Toimipisteissämme työskentelee kattava verkosto sertifioituja ympäristönäytteenottajia, joilla on käytössään monipuoliset ja nykyaikaiset maastotutkimusvälineet ja mittalaitteet. Käytössämme on muun muassa hidasvirtauslaitteisto ja jatkuvatoimiset vedenlaadun mittausanturit. Ympäristönäytteet analysoidaan akkreditoiduissa yhteistyölaboratorioissamme.

Kehitämme toimintaamme jatkuvasti, ja tarjoamamme ratkaisut ovat ajantasaisen lainsäädännön ja parhaiden käytäntöjen mukaisia.

Asiantuntijamme hyödyntävät toimeksiantojen tukena paikkatietopohjaisia ratkaisuja sekä monipuolista tausta-aineistoa, kuten ympäristöhallinnon tietokantoja.

Sallithan markkinointievästeet nähdäksesi sisällön.

 

Ympäristönäytteenoton ja -tarkkailujen palveluvalikoima

Jokainen kohde on erilainen ja tarvitsee omaan tilanteeseensa ja asiakkaan tarpeisiin vastaavat tutkimukset ja toimenpiteet. Räätälöimme kuhunkin tarpeeseen sopivan paketin, joka usein koostuu alla esitetyistä osista.

Ympäristötarkkailusuunnitelmat ja -ohjelmat

Laadimme ja päivitämme erilaisia tarkkailusuunnitelmia ja -ohjelmia muun muassa päästö- ja vaikutustarkkailuja varten. Huomioimme lainsäädännölliset velvoitteet tarkkailuohjelmien laadinnassa.

Ympäristönäytteenotto ja mittaus

Näytteenottajina meillä toimivat sertifioidut ympäristönäytteenottajat eri puolilla Suomea. Heillä on käytössään monipuoliset ja nykyaikaiset näytteenottomenetelmät, kuten hidasvirtaustekniikka ja moniosanäytteenotto. Näytteenotto toteutetaan kansallisesti hyväksyttyjen SFS-, EN- ja ISO standardien mukaisilla menetelmillä.

Asiantuntijoillamme on laaja osaaminen eri matriiseista, kuten pohjavesi, pintavesi, sedimentti, maaperä, huokoskaasu ja kiinteät jätteet.

Toteutamme myös vedenlaadun ja pohjaveden pinnankorkeuden mittauksia. Sitowisen yhteistyökumppaneiden kautta voidaan tehdä myös pohjaveden havaintoputkien asennuksia.

Ympäristönäytteiden tulosten raportointi ja lausunnot

Asiantuntijamme laativat tulosten perusteella selkeät raportit ja tarvittavat lausunnot. Analyysitulokset voidaan raportoida myös suoraan eri ympäristötietojärjestelmiin, kuten Hertta-tietokantaan.

Kaivokartoitukset ja kaivokorttien laadinta

Toteutamme hankkeiden suunnittelun tueksi kaivokartoituksia, ja laadimme kartoituksen perusteella kaivokohtaiset tietokortit ja tarvittavat lausunnot.