Miksi valita Sitowise

Meiltä saat tiedonkeruun, tiedonhallinnan ja jakamisen digitaaliset ratkaisut.
Tunnemme alan standardit ja turvaamme sujuvat tietovirrat hankkeen aikana.
Paikkatiedon ja tietomallien linkityksellä tehoa tiedonhallintaan.
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Digitaalinen tiedonhallinta ja tiedonkeruu tehostavat rakennetun ympäristön hankkeiden läpivientiä koko elinkaaren ajan. Digitaalisten työkalujen avulla voidaan parantaa hankkeiden luotettavuutta, alentaa kokonaiskustannuksia sekä luoda toimivaa vuorovaikutusta eri sidosryhmien välillä. ​

Tiedonhallinta ja digitaaliset ratkaisut nousevat rakennetun ympäristön hankkeissa erittäin merkittävään osaan. Tiedonhallinnan pääperiaatteena on tietoprosessien järjestäminen siten, että tiedon käytettävyys eri tarkoituksiin pyritään varmistamaan koko hankkeen elinkaaren ajan. Sen sijaan digitaalisilla työkaluilla mahdollistetaan tiedon konkreettinen hyödynnettävyys hankkeen aikana – suunnittelusta ylläpitoon. 

Hankkeen käynnistyessä on tärkeää määritellä tarkoin tiedonhallinnan tarpeet ja tavoitteet. Niiden pohjalta rakennetaan tiedonhallintasuunnitelma hankkeen koko elinkaarelle ohjeineen ja velvoitteineen. Tiedonhallintasuunnitelmalla luodaan myös vastineet kysymyksiin, jotka koskevat hankkeessa käytettäviä järjestelmiä ja digitaalisia työkaluja sekä tietomallintamista. Hankkeen suunnittelu-, rakentamis- ja ylläpitovaiheissa eri digitaalisilla työkaluilla on omat käyttökohteensa. 

Toimivan tiedonhallinnan, mallipohjaisen suunnittelun ja digitaalisten työkalujen avulla voidaan tehostaa hankkeiden läpivientiä, alentaa kokonaiskustannuksia ja lisätä vastuullisuutta sekä ennen kaikkea luoda toimivaa vuorovaikutusta eri sidosryhmien välillä. ​ 

Harava, Louhi ja AURA – digitaaliset ratkaisut osana rakennetun ympäristön hankkeita 

Sitowise digitalisoi rakennetun ympäristön hankkeiden tiedonhallintaa tarjoamalla asiakkaan tarpeisiin erilaisia digitaalisia ratkaisuja. Hankkeiden tiedonhallinnan keskiössä ovat omat tuoteratkaisumme Harava, Louhi Hanke sekä AURA. 

Suunnittelun alussa datan keräämiseen tarkoitetut ratkaisut nousevat merkittävään rooliin. Sitowisen osallistavaa karttakyselypalvelu Haravaa voidaan käyttää niin inventointi- kuin osallistavan tiedon keräämiseen. Tiedonkeruuta ja inventointeja digitalisoimalla data saadaan kerättyä suoraan sähköiseen muotoon niin, että tiedolla on myös sijainti- eli koordinaattitieto. Tämä nopeuttaa tiedon jatkokäyttöä suunnittelutyön muissa vaiheissa. 

Suunnittelun edetessä eri toimijoille tulee taata ajantasainen tilannekuva hankkeesta. Tiedon jakaminen on tärkeä osa toimivaa tiedonhallintaa. Sitowisen Louhi Hanke -karttapalvelu on kokonaisvaltainen ratkaisu paikkatiedolla johtamiseen. Louhi Hanke kokoaa yhteen samalle alustalle sekä hankkeen omat olennaiset tiedot että kaupunkien ja muiden sidosryhmien paikkatietoaineistot. Louhi Hanke toimii olennaisena linkkinä esimerkiksi hankkeessa käytössä olevan tiedonhallintajärjestelmän ja yhdistelmämalli-ohjelmiston välillä.  

AURA on puolestaan Sitowisen kehittämä pelimoottoripohjainen visuaalinen virtuaaliympäristö kaupunkimallinnukseen, reaaliaikaiseen simulointiin sekä vuorovaikutukseen. AURAa voi siten hyödyntää sekä suunnittelun aikana että ylläpidossa. Virtuaalimallinnus tuo todelliseksi digitaalisen maailman: AURAn virtuaalinen käyttöliittymä auttaa ymmärtämään rakennetun ympäristön moninaisia ulottuvuuksia.  Suunnittelu- ja tietomallien (BIM), pistepilviaineistojen, reaaliaikaisen datan (IoT) ja paikkatiedon (GIS) yhdistäminen AURAssa tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia tiedon hyödyntämiseen, esittämiseen ja yhteensovittamiseen.