Miksi valita Sitowise

Laaja teknologiaosaaminen kaupallisen ja avoimen puolen GIS-ratkaisuista
Tekninen kyvykkyys ja rakennetun ympäristön sekä liikkumisen asiantuntijuus
Ketterä tapa toimia
Pitkä kokemus asiakkaittemme liiketoiminnasta
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Jokaisessa organisaatiossa käsitellään sijaintiin liittyvää tietoa. Me tuomme tämän tiedon näkyväksi. Paikkatieto tarjoaa ainutlaatuisia menetelmiä kerätä, varastoida, analysoida, ymmärtää ja viestiä sijainnista riippuvaisia ilmiöitä. 

Paikkatietomenetelmät tarjoavat hyödyllisiä välineitä tietopohjaisen ja kustannustehokkaan päätöksenteon tueksi. Tiedon esittäminen kartalla helpottaa monitahoistenkin prosessien hahmottamista.

Mitä on paikkatieto?

Paikkatieto on tietoa, jolle voidaan osoittaa kartalta tietty sijainti tai alue. Älypuhelinten paikannustoiminnallisuudet ovat tuoneet paikkatiedon osaksi tavallisten ihmisen arkea. Paikkatieto tarjoaa kuitenkin loputtomia mahdollisuuksia ymmärtää yhteiskunnan moniulotteisiakin prosesseja ja haasteita – sekä löytää niihin kestäviä ratkaisuja. 

Yritysten sijoittumispäätökset, maankäytön suunnittelu, joukkoliikenteen reittien optimointi tai päästöjen vähentäminen helpottuvat  paikkatietoon perustuvien saavutettavuusanalyysien ja reititysratkaisujen avulla. Asiakaspotentiaalin alueellinen arviointi, maan arvon kehittyminen tai työvoiman saatavuuden analysointi helpottuvat, kun analytiikkaan tuodaan paikkatiedon näkökulma sekä rikastetaan analyysia esimerkiksi maankäytön suunnitteludatalla. 

Paikkatiedon käytöstä saatuja hyötyjä mitataan esimerkiksi säästyneinä kilometrikustannuksina, vähentyneinä henkilötyövuosina, myynnin kasvuna, suunnittelun nopeutumisena tai aineistojen saatavuuden parantumisena. Paikkatietoanalyysien avulla luodaan uutta tietoa yhdistelemällä, luokittelemalla, yleistämällä ja analysoimalla eri tietolähteitä.

Paikkatietoa konsultoinnista ja datasta digitaalisiin palveluihin

Autamme asiakkaitamme hyödyntämään paikkatietoa rakennetun ympäristön ja liikkumisen kehityksessä. Sitowisellä on vuosikymmenten kokemus paikkatietoratkaisuista, ja asiantuntijamme ovat olleet pioneereina viemässä suomalaista paikkatietoalaa maailman huipulle.

Me tarjoamme paikkatietoon liittyvän asiantuntijuuden, digitaaliset ratkaisut, tietoarkkitehtuurin, analyysit ja datan – kaiken mitä asiakas tarvitsee moderniin paikkatiedolla johtamiseen. Luomme käyttäjälähtöisiä, paikkatietoon pohjautuvia tietojärjestelmiä ja teknologiaratkaisuja, jotka tuovat paikkatiedon osaksi organisaatiosi toimintaa. Asiakkaitamme ovat väylien ja liikkumisen, rakennetun ympäristön sekä energia- ja telealan avaintoimijat niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla.

Paikkatieto-osaamisemme:

  • Paikkatietoon liittyvät strategiat ja road mapit
  • Vaatimusmäärittelyt ja selvitykset 
  • Paikkatietoaineistojen käsittely 
  • Paikkatietoanalyysit
  • Paikkatiedon hallinnan suunnittelu ja operointi sekä arkkitehtuurit 
  • Aineistoratkaisumme helpottavat asiakkaiden tiedonsaantia. Aino-aineistopalvelustamme saat tarvitsemasi paikkatietoaineistot suoraan tietojärjestelmiisi toteutettuna tai aina ajantasaisina rajapintapalveluina.  Aino-palvelu tarjoaa yhdestä luukusta valtakunnan kattavimman otoksen sekä kaupallisia että avoimia paikkatietoaineistoja. Lisäksi tuotamme asiakkaan tarpeisiin räätälöityjä aineistoja ja analyysejä sekä kertaluonteisesti että jatkuvana palveluna.
  • Tietojärjestelmäpuolella ydinosaamistamme ovat ketterästi rakennetut paikkatietopohjaiset palvelut, joissa hyödynnetään laajaa teknologiaosaamistamme ja asiantuntijuuttamme. Teknologiastackimme kattaa avoimen lähdekoodin paikkatietoratkaisut (esim. GeoServer, Oskari, QGIS, PostGIS, Leaflet, Open layers) kuin myös kaupallisen puolen teknologiat (esim. Esri, FME, SQL Server ja Oracle). 
  • Sitowisen kehittämä Louhi-paikkatietoalusta on tiedolla johtamisen, rakennetun ympäristön omaisuudenhallinnan, maankäytön suunnittelun sekä lupaprosessien kokonaisvaltainen digitaalinen ratkaisu. Louhi on käytössä yli sadassa kunnassa ympäri Suomen.