Sitowiseen vuonna 2023 yhdistynyt Bitcomp on kehittänyt tekoälymalleihin perustuvia karttatuotteita vuodesta 2019 alkaen. Metsäkeskukselle tehty metsähakkuiden monitorointipalvelu oli niistä ensimmäinen, ja se auttaa valvomaan suomalaisten metsien hakkuita edelleen.

Solar-seulontadata auttaa löytämään potentiaaliset hankealueet objektiivisen ja ajantasaisen laskentadatan avulla.

– Viime vuosina olemme kehittäneet satelliitti- ja paikkatietoaineistoja hyödyntäviä AI-tuotteita myös muille sektoreille, kuten uusiutuvan energian parissa toimiville yhtiöille, kertoo Bitcompin kehitysjohtaja Sanna Härkönen.

Solar-seulontadata auttaa löytämään potentiaaliset hankealueet objektiivisen ja ajantasaisen laskentadatan avulla. Tietoa kerätään useista eri lähteistä automaattisesti ja jalostetaan ymmärrettävään muotoon karttapohjalle.

– Solar-aineisto on osa laajempaa Smart Analytics and Maps -tuoteperhettä, jota AI-kehitystiimimme kehittää koko ajan asiakastarpeiden mukaan, Härkönen korostaa.

Yksi aineiston ensimmäisistä käyttäjistä on VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy. Palvelu helpottaa yhtiön aluesuunnittelua ja sopivien alueiden seulontaa. Sitowisen maankäytön suunnittelija Satu Lavisen mukaan data keventää erityisesti laajojen hankeportfolioiden luvitusprosessia.

– Potentiaaliset alueet tunnistetaan aikaisemmin ja pienemmällä vaivalla, jolloin sopivia sijainteja löydetään helpommin myös suurille, satojen hehtaarien, aurinkovoimahankkeille.

Aluehaku onnistuu useilla kriteereillä

Solar-aineistoa on mahdollista rajata alueellisesti ja useilla eri kriteereillä. Maankäyttöluokka on tärkein. Palvelu nostaa esiin avoimet metsäalueet, pellot ja turvesuot. Myös aurinkopuistojen rakentamista rajoittavat asiat on huomioitu valmiiksi.

Solar-seulontadata voidaan yhdistää rajapintojen avulla asiakkaan omaan paikkatietojärjestelmään.

– Olemme rajanneet pois alueet, joilla on suuria korkeusvaihteluja, teitä ja rakennuksia tai sähkö- ja voimalinjoja, joiden alle ei voi rakentaa, kertoo Sitowisen paikkatietoasiantuntija Olli Nevalainen.

Paikkatietoa on rikastettu etäisyysparametreilla. Värikoodit kertovat etäisyyden esimerkiksi erikoiskuljetusreiteille ja sähköverkon liitäntäpisteisiin. Aluetta klikkaamalla saa näkyviin myös ominaisuustietoa, kuten vuotuisen auringon säteilymäärän. – Myös tieto maanomistajien lukumäärästä on olennainen asia maanvuokrasopimusten näkökulmasta, Nevalainen lisää.

Solar-seulontadata voidaan yhdistää rajapintojen avulla asiakkaan omaan paikkatietojärjestelmään. Lisäksi tuote on käytössä Sitowisen selainpohjaisella Louhi-karttakäyttöliittymällä. Aineiston päivitykset tapahtuvat automaattisesti noin kerran vuodessa.

Vastuullinen toiminta kiinnostaa sijoittajia

Ajantasaista tietoa tarvitaan yhä nopeammin, kun teollisuustasoisten aurinkopuistojen määrä kasvaa. Motivan mukaan aurinkovoimaloiden tuotantokapasiteetti on kasvamassa 10 megawatista 50–100 megawattiin, ja suunnitteilla on jopa yli 500 megawatin aurinkopuistoja.

Vaikka monella toimijalla on kiire löytää ensimmäisenä sopivat alueet, vastuullisuuskysymyksiä ei voi unohtaa.

– Samaan aikaan aurinkovoima-alueiden luvitus uudistuu ja kilpailu kiristyy, toteaa Sitowisen uusiutuvan energian Account Director Sanna Mäyrä. Osa hankkeista luvitetaan tällä hetkellä kuntien myöntämillä suunnittelutarveratkaisuilla ja osa vaatii ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA). 

– Kaavoitus ja luvitus eivät etene tällä hetkellä tasapuolisesti eri puolilla Suomea, ja kun Ympäristöministeriön uusi suunnitteluohjeistus astuu voimaan kesällä, hankkeet voivat vaatia myös osayleiskaavan.

Vaikka monella toimijalla on kiire löytää ensimmäisenä sopivat alueet, vastuullisuuskysymyksiä ei voi unohtaa. Solar-palveluun voidaankin liittää Smart Analytics -tuoteperheen hiilikartta- ja monimuotoisuusaineistoja. Mäyrän mukaan suunnittelualueen biodiversiteetistä huolehtiminen on linjassa hallitusohjelman kanssa, joka pyrkii vähentämään metsien hakkuita.

– Aurinkopuistojen rakentaminen hukkamaille auttaa säilyttämään hiilinielut ja luonnon kannalta monimuotoisimmat alueet, mikä on vastuullisille sijoittajille hyvin tärkeä tieto. Tukiaineistoa voidaan käyttää myös kompensaatiokohteiden etsintään.

Aineistoon kehitetään koko ajan lisäominaisuuksia yhdessä asiakkaiden kanssa. Lisäominaisuuksissa voidaan huomioida esimerkiksi energiayhtiöiden omat hankeportfoliot.