Miksi valita Sitowise

Monialainen asiantuntijaverkosto käytössänne
Henkilöstömme kattavat pätevyydet
Vastuullista laatutyötä tarvitsemassasi laajuudessa ja aikataulussa
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Ammattitaitoisesti johdettu ja toteutettu peruskorjaus nostaa kiinteistösi arvoa 

Rakennuskantamme vanhetessa rakennuksen elinkaarta pidennetään parhaiten oikein ajoitetuilla ja suunnitelluilla rakennusosa- ja järjestelmäkohtaisilla korjauksilla, mutta silti tarve peruskorjata koko rakennus tai sen osia syntyy muutaman kerran vuosisadassa.

Rakennusten peruskorjaustarpeet koskevat tyypillisesti taloteknisiä järjestelmiä (ilmavaihto, vesi, viemäri), julkisivuja tai vesikattoa, mutta peruskorjaustarpeiden yhteydessä on hyvä arvioida tarpeita myös esimerkiksi matkapuhelimien kuuluvuuden, kulunhallinnan tai sisäilman laadun parantamisen osalta.  

Rakennuksen elinkaaren aikana esiintyy aina korjaustarpeita 

Rakennuksen elinkaari jaetaan tavanomaisesti rakentamisvaiheeseen (1-2 vuotta), käyttövaiheeseen (50…100-200 vuotta) ja purkuvaiheeseen. Rakennukselle suunnitellun käyttövaiheen elinkaaren saavuttaminen edellyttää lähes aina rakennuksen peruskorjausta rakennuksen käyttöiän puolivälin jälkeen. 

Korjaushanke menossa
Peruskorjauksen keskeisenä tavoitteena on koko rakennuksen, useamman tai yksittäisen rakennusosan, tilan tai järjestelmän korjaaminen uutta vastaavaksi tai paremmaksi. Peruskorjauksen avulla rakennuksen käyttövaiheen elinkaari pyritään hyödyntämään täysin tai jopa pidentämään. Vaihtoehtoisesti yksittäisen rakennusosan peruskorjauksella voidaan pyrkiä pidentämään teknistä käyttöikää vastaamaan muun rakennuksen jäljellä olevaan käyttöikää.

Peruskorjaustarpeen laajuus tulee tarkastella jokaisen hankkeen kohdalla erikseen teknisistä ja taloudellisista näkökulmista – muodostetaan yhteinen päätös rakennuksen tulevaisuudelle. 

Miten peruskorjaus aloitetaan? 

Meiltä kysytään usein, miten käynnistetään peruskorjaus? Peruskorjauksen aloittamiseen tarvitaan käytännössä samat tiedot kuin minkä tahansa uuden korjaushankkeen aloittamiseen – lähtötiedot, aikataulu, laadulliset ja taloudelliset tavoitteet. Voimme kartoittaa nämä yhdessä ja varmistaa, että aloittamisen edellytykset ja päätökset peruskorjauksen aloittamiselle saavutetaan. 

Vesi- ja viemärisaneerauksen suunnittelun yhteydessä tulee tarkastella myös sähkö- ja ilmanvaihtojärjestelmien kunto taloteknisten järjestelmien teknisen käyttöiän kokonaiskuvan muodostamiseksi sekä niihin liittyvien korjausten oikein ajoittamiseksi. 

Johdamme hankkeita vastuullisesti 

Johtamissamme hankkeissa keskeisenä arvona on vastuullinen toiminta huomioiden ympäristön, ihmiset ja taloudellisuuden.

Haluamme innostaa ja haastaa asiakkaitamme ajattelemaan uudella tavalla ja auttaa näkemään rakennushankkeen hyödyt niin viihtyvyyden, toiminnallisuuden kuin taloudellisuudenkin kannalta. Lukuisat aiemmat hankkeemme sekä niiden onnistumiset ja opit auttavat meitä näkemään kohteesi uniikkina projektina, mutta kuitenkin vaihtoehdoiltaan moninaisena, jossa lopputuloksen tulee aina palvella parhaiten loppukäyttäjää.
Valmiissa kohteessa
Image
ikoni point

Rakennushankkeiden johtamistapamme pääkohtia ovat

  • yhteinen tapaaminen ja tarpeiden kartoitus
  • tarvittavien lähtötietojen hankinnan koordinointi
  • tarvittavien osapuolten kytkeminen hankkeeseen, kuten suunnittelijat ja urakoitsijat 
  • vahva sopimusosaaminen 
  • yhteistyömenetelmien hyödyntäminen yhteisissä tapaamisissa 
  • kustannusten arviointi ja seuranta 
  • hankkeen aikainen avoin viestintä eri osapuolten kesken 
  • peruskorjauksen töiden tekninen valvonta 
  • hankkeen johtaminen ensimmäisestä palaverista viimeiseen.