Vastasimme vuonna 1980 valmistuneen Espoonlahden kirkon peruskorjauksen suunnittelusta. Vastuullamme oli Espoonlahden kirkon monialainen suunnittelu (PS, ARK, RAK, LVIA ja S). Korjausrakentamisen suunnittelun päätavoitteena oli löytää Espoonlahden seurakunnalle teknisesti ja taloudellisesti paras mahdollinen hankesisältö ja optimoida kiinteistön eri rakennusosien jäljellä oleva elinkaari. 

Hanke toteutettiin yhteistoiminnallisella urakkamallilla,  joka mahdollisti vaihtoehtoisten ratkaisujen kattavan tutkimisen sekä muutokset ja tarkennukset hankkeen sisältöön suunnittelun edetessä. Hankeryhmän työstämän iterointiprosessin tuloksena syntyi lopullinen hankesisältö, joka mahdollisti uudet tilaratkaisut, alkuperäisen arkkitehtuurin säilyttämisen, talotekniikan ja rakenteiden laajamittaisen uusimisen sekä haastavat kosteustekniset korjaukset. Myös turvallisuusriskit saatiin poistettua, kun vanhat halkeilleet ja taipuneet kirkkosalin kantavat liimapuupalkit saatiin uusittua hankkeen yhteydessä.

Keskeistä toteuttamassamme kokonaissuunnittelussa oli myös elementtien sulauttaminen osaksi kirkon omaleimaista ja alkuperäistä identiteettiä. Ehkä arvoonsa nähden liian vähäistä huomiota nauttineen rakennuksen materiaaleja haluttiin kunnioittaa ja ilmentää mahdollisimman yksinkertaisissa muodoissa omina aitoina itsenään.

 • Tilaaja:
  Espoonlahden seurakunta
 • Toteutusajankohta:
  2015-2017
 • Kuvaus:
  Espoonlahden kirkon peruskorjaus
 • Sijainti:
  Espoo