Vastuullisuustyötämme ohjaa vastuullisuusohjelma, eettiset periaatteet ja toimialan yleiset käytännöt sekä yleiset yhteiskuntavastuun periaatteet ja lainsäädäntö. Vastuullisuudelle on asetettu seurattavat mittarit, ja vastuullisuutta koskevia asioita käsitellään säännöllisesti yrityksen hallituksen ja johtoryhmän kokouksissa. 

Sitowisen hallitus hyväksyy vastuullisuutta koskevat keskeiset linjaukset ja konsernin johtoryhmä edellä mainitut dokumentit. Toimitusjohtajalla on kokonaisvastuu vastuullisuudesta. Vastuullisuusjohtaja johtaa ja kehittää vastuullisuustyötä sekä seuraa ja raportoi mittareista, tavoitteista ja saavutuksista. Hän raportoi toimitusjohtajalle vastuullisuustyöstä sekä antaa tarvittaessa erillisiä selvityksiä vastuullisuuden eri osa-alueista ja niiden edistymisestä.

Liiketoimintajohtajat ja esimiehet vastaavat käytännön toimenpiteiden toteutuksesta liiketoiminnassa. Yhteiset palvelut (talous, IT, HR, viestintä, laatu, turvallisuus ja hankinta) tukevat liiketoimintaa vastuullisuuden tavoitteiden saavuttamisessa. Konsernissa on käytössä luottamuksellinen yhteydenotto- ja ilmoituskanava, jonka avulla mahdollisista huolenaiheista voi kertoa myös anonyymisti. 

Yrityksen johtamisjärjestelmä ja toiminta on ISO 9001 ja ISO 14001 -standardien vaatimusten mukaisia. Vuoden 2020 ulkoisessa auditoinnissa Sitowise sai kiitosta erityisesti projektinhallinnan ja ympäristöasioiden huomioinnin parantamisesta.

liikennetutkimusta voidaan tehdä myös pyöräliikenteelle

Vastuullisuus Sitowisessä

Tutustu tarkemmin, mitä vastuullisuus tarkoittaa meille ja miten kannamme vastuumme rakennetun ympäristön jalanjäljestä.