Vastuullisuustyötämme ohjaa vastuullisuusohjelma, eettiset periaatteet ja muut ohjeistukset sekä yleiset yhteiskuntavastuun periaatteet ja lainsäädäntö. 

Vastuullisuusjohtaja johtaa ja kehittää vastuullisuustyötä tiimin kanssa sekä seuraa mittareita, tavoitteita ja saavutuksia raportoiden niistä. Hän raportoi toimitusjohtajalle vastuullisuustyön toiminnasta sekä antaa tarvittaessa erillisiä selvityksiä vastuullisuuden eri osa-alueista ja niiden edistymisestä. Toimitusjohtajalla on kokonaisvastuu vastuullisuudesta.

Sitowisen hallitus hyväksyy vastuullisuutta koskevat keskeiset linjaukset ja konsernin johtoryhmä edellä mainitut dokumentit, kuten vastuullisuusohjelman.  

Liiketoimintajohtajat ja esimiehet vastaavat käytännön toimenpiteiden toteutuksesta liiketoiminnassa. Yhteiset palvelut (talous, IT, HR, viestintä, laatu, turvallisuus ja hankinta) tukevat liiketoimintaa vastuullisuuden tavoitteiden saavuttamisessa. Konsernissa on käytössä luottamuksellinen yhteydenotto- ja ilmoituskanava, jonka avulla mahdollisista huolenaiheista voi kertoa myös anonyymisti. 

liikennetutkimusta voidaan tehdä myös pyöräliikenteelle

Vastuullisuus Sitowisessä

Tutustu tarkemmin, mitä vastuullisuus tarkoittaa meille ja miten kannamme vastuumme rakennetun ympäristön jalanjäljestä.