Miksi valita Sitowise

Asiantuntijoidemme kattavat pätevyydet
Monialaisen yrityksen laaja asiantuntemus
Vuosikymmenten kokemus, uusin osaaminen
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Viherrakennuttamisen kaikki palvelut ammattitaidolla ja pätevyydellä

Viherrakennuttamisella tarkoitetaan mm. viheralueiden, ranta-aluerakentamisen, hulevesien hallintaan ja vesistöihin liittyviä hankkeita. Kohteina voivat myös olla esimerkiksi vaativat valaistuksen sekä erilaisten liikuntakohteiden rakennuttamistehtävät. Toimeksiantoon voi myös kuulua julkisten rakennusten pihojen rakennuttamistehtäviä ja valvontaa. 

Vihervalvontaa suorittavalla henkilöstöllämme on vihertöiden valvojien pätevyystoteamislautakunnan antama pätevyys, tai heidän osaamisensa on muutoin osoitettavissa vastaavaksi työkokemuksen ja referenssien kautta.   

Hoidamme hankkeiden rakennuttamistehtävät tilaajan haluamassa laajuudessa aina rakentamisen valmistelusta takuutarkastukseen asti. ​Palveluumme kuuluu toteutussuunnittelun ohjaus, rakentamisen valmistelu, rakentamisen ohjaus ja valvonta, käyttöönotto ja sen valvonta, takuuaika ja takuuaikaisten velvoitteiden hoito. Palvelun sisältö ja laajuus määritellään ja sovitaan aina tilaajan tarpeiden mukaisesti.
Lapsi leikkii niityllä

Rakennushankkeissa onnistuminen vaatii osaavaa projektinjohtoa. Hyvin johdetussa projektissa toteutetaan määritelty tulos sovitussa aikataulussa ja sovituilla kustannuksilla. Tarjoamme vahvaa asiantuntemusta ja ammattitaitoa projektien johtamiseen itsenäisesti tai asiakkaan tukena. Hallitsemme hankkeen johtamisen ja rakennuttajan etujen valvonnan kannalta tärkeimmät osa-alueet, kuten kustannukset, laatu, aikataulu, riskit, sopimukset, viestintä ja dokumentointi. Olemme urakoitsijoista riippumaton tilaajan edunvalvoja. 

Meillä on laaja-alainen rakennetun ympäristön asiantuntemus sekä toimiva yhteistyöverkosto, joiden avulla voimme tarjota kaikki asiakkaan rakennushankkeessaan tarvitsemat palvelut. 

Kokoamme hankkeisiin ammattitaitoisen projektiryhmän varahenkilöjärjestelyineen, millä varmistamme hankkeiden sujuvan ja häiriöttömän etenemisen. Tarvittaessa yrityksellämme on tarjota myös eri alojen asiantuntijoita tukemaan projektiorganisaation työskentelyä.

Olemme avustaneet niin tilaaja- ja suunnittelu- kuin urakoitsijaorganisaatioita. Asiakaskuntaamme ja tarjoamiimme palveluihin on kuulunut mm. Ely-keskukset, Väylävirasto, Vesihuoltoyhtiöt, kaupungit ja kunnat, yksityiset rakennuttajat ja urakoitsijat.