Kalasatamanpuisto ja Englantilaisaukio sijoittuvat Kalasataman keskuksen tuntumaan liikenteellisesti vilkkaalle paikalle, jossa sekä pyritään säilyttämään vanhaa teollisuusympäristöä että uudisrakentamaan  rakennuksia, katuverkkoa ja kunnallistekniikkaa.

Suunnittelimme Kalasataman 2,5 hehtaarin suuruiseen puistoon tilapäisen mutta varsin tasokkaan ja suuren leikkipaikan, oleskelualueita, tapahtuma-aukion sekä maastonmuotoilua, lukuisia rakenteita ja istutuksia. Kalasatamankeskusta palveleva huoltotunnelin nousukuilu sijoitettiin ja maisemoitiin puistoon maastonmuodoilla ja erikoistaitorakenteilla.

Kalasataman puiston 1. ja 2. vaiheen alusrakenneurakka sisälsi mm. PIMA-maiden poistoa ja viherrakentamista sekä  kunnallistekniikan rakentamista. Suunnittelutoimeksianto sisälsi hulevesisuunnittelua ja erityisesti hyödyntämisratkaisujen suunnittelua, pohjarakennusteknistä suunnittelua, katu- ja kunnallisteknistä suunnittelua, liikennesuunnittelua, erikoistaitorakenteiden insinöörisuunnittelua sekä maisemasuunnittelua, josta vastasi alikonsultti.

Suunnitelman laadimme maastonmuotoilun ja kunnallistekniikan osalta tietomallipohjaisina. Palveluihimme kuuluivat myös infratöiden valvonta sekä turvallisuuskoordinaattorin tehtävät.

 • Tilaaja:
  Helsingin kaupunki, HKR
 • Toteutusajankohta:
  2015-2018
 • Kuvaus:
  Kalasataman puisto
 • Sijainti:
  Helsinki