Miksi valita Sitowise

Jatkuvuus selvitysvaiheesta aina työnaikaiseen dokumentointiin
Kulttuuriympäristön arvojen huomioiminen osana monialaista suunnittelutyöryhmää
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Suomen satoja vuosia vanhat kylät ja kaupungit sekä ikiaikaset metsät ja muut luontokohteet kätkevät sisäänsä arvokasta historiaa. Se kertoo nykyihmisille tarinoita menneestä, mutta voimme myös ottaa oppia: se mikä on säilynyt jopa satoja vuosia, lienee tehty viisaasti ja pohjoisiin oloihimme sopivasti. Kulttuuriympäristömme on säästämisen arvoinen.

Sitowisen kulttuuriympäristöpalvelut auttavat selvittämään kulttuuriympäristöjen tilaa ja suunnittelemaan toimenpiteitä niiden vaalimiseksi ja hyödyntämiseksi. Palvelumme kattavat monipuolisesti eri suunnittelualat ja työvaiheet esiselvityksistä työmaa-aikaisiin palveluihin. Laadimme asiakkaan tarpeen mukaan selvitykset alueiden ja rakennusten arvoista ja ominaispiirteistä. Tarjoamme myös kulttuuriympäristön arvot huomioivia suunnittelu- ja asiantuntijapalveluita.

Vanhat kylät ja ikiaikaset metsät kätkevät sisäänsä arvokasta historiaa, josta voimme oppia. Kulttuuriympäristömme on säästämisen arvoinen.

kulttuuriympäristöpalvelut vaalivat rakennushistoriaa

Rakennushistoriaselvitykset toimenpiteiden lähtökohtana

Sitowisessä rakennushistoriaselvitykset laaditaan rakennustutkijan ja suunnittelukokemusta omaavan korjausrakentamisen asiantuntijan yhteistyönä. Vanhojen rakennusten kohdalla rakennushistoriaselvitys antaa lähtökohdat esimerkiksi korjaus- ja muutossuunnittelua varten.

Teemme myös korjaus- ja restaurointisuunnittelua erilaisiin rakennuksiin, inventoimme kohteen nykytilan, ja teemme korjaustöiden aikaiset dokumentoinnit työmaalla. Työn laajuus riippuu kohteesta ja asiakkaan tarpeista.

Kulttuuriympäristöjen ideasuunnitelmat elävöittävät kohteen

Toisinaan kulttuuriympäristökohteen arvoa ylläpitää parhaiten sen uusi käyttötarkoitus. Rakennukselle tai alueelle voidaan ideoida uutta käyttöä, joka saa sen jälleen eläväksi ja tuo esiin sen parhaat puolet.

Osana kohteen kehittämisen suunnittelua laadimme kulttuuriympäristön arvot huomioivat tarkastelut ja tulevaisuusvisiot. Rakennusten uudet käyttömahdollisuudet luonnostelemme yhdessä sekä korjausrakentamisen että hankekehityksen asiantuntijoidemme kanssa.

Kaavoitus keinona kulttuuriympäristöjen vaalimisessa

Kun kulttuuriympäristö otetaan huomioon jo kaavassa, on lähtökohdat sen vaalimiseen parhaat mahdolliset. Tämä voidaan tehdä eri kaavatasoille, joille asiantuntijamme laativat rakennetun kulttuuriympäristön alueellisia inventointeja.

Autamme myös suojeluun liittyvien kysymysten kanssa niin kaavoituksen selvitysvaiheessa, kaavaratkaisun ja kohteeseen sopivien kaavamerkintöjen laatimisessa kuin asiakirjojen viimeistelyssä. Meiltä löytyy suojeluun erikoistuneita arkkitehteja.

Kun kulttuuriympäristö huomioidaan kaavoituksessa, on sen arvojen vaalimiseen hyvät lähtökohdat.

Kulttuuriympäristöjen muut asiantuntijatehtävät 

Kulttuuriympäristöjen asiantuntijamme palvelevat monipuolisesti vaihtelevissa kohteissa ja osana isompia hankekokonaisuuksia. Palvelupalettiimme kuuluu edellä kuvailtujen lisäksi esimerkiksi seuraavaa:

  • Teemme myös rakentamistapaohjeet arvoympäristöihin. Näissä huomioimme sekä rakennusten ja arvojen säilymisen ja korjaustarpeet että ympäristön kokonaisuuden katuineen ja istutuksineen.
  • Toimimme rakennetun kulttuuriympäristön asiantuntijatehtävissä esimerkiksi vaikutusten arvioinnissa.
  • Teemme laajoja aluekokonaisuuksia käsittäviä tarkasteluja, kuten väylä- ja ratahankkeita palvelevia selvityksiä.
  • Laadimme puistohistorialliset ja muiden arvoympäristöjen selvitykset sekä kunnostus- ja restaurointisuunnitelmat aina työmaa-aikaiseen suunnitteluun ja valvontaan saakka.