Miksi valita Sitowise

Koko paketti mittauksesta analysointiin ja jopa jatkotoimenpiteiden toteutussuunnitteluun asti
Ainutlaatuista osaamista, jota hyödynnetään myös kansainvälisesti
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Laadukas ja tehokkaasti tuotettu data sekä sen käsittelykyky antavat tietoa rakenteiden kunnosta, joka vaikuttaa suoraan ylläpitokustannuksiin, toiminnan sujuvuuteen ja tulevaisuuden ennakointiin. Vedenalaisten rakenteiden tarkka ja kattava analysointi saavutetaan parhaiten hyödyntämällä georeferoitua keilaustekniikkaa yhdistettynä ammattitaitoiseen aineiston jatkokäsittelyyn.

Vedenalaisten rakenteiden tarkastukset kaikkiin tarpeisiin

Tarkastuksemme ovat avuksi jo suunnitteluvaiheessa. Tarkastuksemme antavat tarkat lähtötiedot vedenalaisista rakennusolosuhteista sekä jo olemassa olevista rakenteista. Tiedät lähtötilanteen ja millaisia toimenpiteitä ennen rakennusprojektia tulee tehdä. Se helpottaa budjetointia, kun esimerkiksi ruoppauksen tarve on tarkasti tiedossa.

Rakennusvaiheessa voimme tarkistaa rakennusprojektin etenemisen. Suoritamme kattavaa rakennusprojektin laadunvalvontaa 3D-rakennetutkimuksilla, joka varmistaa rakentamisen turvallisuuden ja kriteerien täyttymisen. Laadunvalvonnalla varmistat, että hanke sujuu suunnitellusti ja vältyt yllätyksiltä.

Tutkimusaineiston vertaaminen lähtötietoihin mahdollistaa kustannustehokkaamman ja luotettavamman korjaussuunnittelun. Se myös pidentää rakenteiden elinkaarta, kun korjaustarpeisiin pystytään reagoimaan tarkemmin ja nopeammin.

Valmiiden ja jo käytössä olevien vedenalaisten rakenteiden tarkastukset antavat tietoa rakenteiden nykytilasta. Sen avulla voidaan suunnitella mahdolliset korjaustarpeet ja ajoittaa ne järkevästi. Tietoon perustuva oikea-aikainen korjaaminen tuo säästöjä. Tutkimusten avulla myös vältetään tarpeeton korjaaminen. Sitowisen asiantuntijoista löytyy tekijät myös rakenteiden korjaussuunnitteluun tai muiden mahdollisten toimenpiteiden suunnitteluun.

Image
Magnifying glass

Vedenalaiset tarkastukset eri kohteissa

Satamat

  • Sataman rakenteiden monitorointi
  • Ruoppauksen suunnittelu
  • Uusien laitureiden rakennuttaminen
  • Rantavallien tarkastaminen

Tutkimuksemme tuottavat dataa vedenalaisista rakenteista ja niiden kunnosta sekä vedenpohjan topografiasta. Toimittamamme yksityiskohtaisen 3D-datan ja kattavien raporttien avulla kunnossapitoon liittyvien päätösten tekeminen on helpompaa kuin koskaan aiemmin.

Sillat

  • Vedenalaisten tukirakenteiden muutosten selvittäminen
  • Tiedon kerääminen vedenpohjasta romun tai virtausten kasaaman sedimentin varalta

Monikeilausteknologia mahdollistaa siltojen tarkastamisen nopeammin, yksityiskohtaisemmin ja ennen kaikkea turvallisemmin kuin millään perinteisellä keinolla. 3D-mallimme antavat päätöksentekijöille selkeää tietoa rakenteiden kunnosta ja kaikki hoidetaan pinnalta käsin, joten samea vesi tai voimakkaat virtaukset eivät vaikuta tuloksiin.

Siltojen pitäminen tyydyttävässä kunnossa on lakisääteinen vaatimus, jolla taataan siltojen turvallisuus kaikille. Kokeneet ja ammattitaitoiset tarkastajamme ovat Liikenneviraston ja FISE:n hyväksymiä, ja he noudattavat Liikenneviraston erikoisrakenteiden ohjeita 17/2013.

Putkilinjat

  • Putkistojen tarkastaminen
  • Putkilinjavuotojen paikantaminen

Pituus ja hankala saavutettavuus ovat perinteisesti tehneet putkistojen tarkastamisesta työlästä ja vaikeaa. Veden tai maan alla kuljettaessa esimerkiksi eroosion aiheuttamien vahinkojen tunnistaminen on Sitowisen asiantuntijoiden käyttämän tekniikan avulla tehokkaampaa. Putkilinjojen kaikuluotaus tehdään kokonaan veneestä uusinta 3D-teknologiaa hyödyntäen. Tämä on nopeaa ja kustannustehokasta - ja tuottaa kattavaa dataa.

Energia

  • Vesivoimalaitosten tarkastukset
  • Jätevesialtaiden ja kaivosten tarkastukset

Tehokkaiden työkalujemme ansiosta voimme tarkastaa riskialttiit kohteet turvallisesti. Estämme ihmisiin ja ympäristöön kohdistuvat haitat. Toimimme siten, että prosessien sulkeminen minimoidaan tai vältetään kokonaan. Tarkastuksemme ennaltaehkäisevät kalliita yllätyksiä ja varmistavat lakisääteisten vaatimusten noudattamisen. Kuulumme myös Achilles Utilities NCE-rekisteriin hyväksyttyihin toimittajiin.