Miksi valita Sitowise

Tarinallistaminen on työmme vahva ydin.
Luomme visuaaliset ohjeistot viestinnän tueksi.
Monialaisen talon erityisosaajat käytettävissä.
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Puhutaan samasta asiasta ja liikutaan kohti yhteistä maalia

Kuka olet, minne menet ja millaisena näyttäydyt muulle maailmalle? Se ensimmäinen tunne, joka ihmisillä on jostakin brändistä, on oikeastaan kaikki kaikessa. Brändi asuu sille asetettujen tavoitteiden ja ulkopuolisen käsityksen välimaastossa. Aluebrändiä voidaan kehittää ja mielipiteisiin vaikuttaa toimivalla ja kohderyhmää puhuttelevalla kommunikaatiolla, joka myös pohjautuu oikeaan tekemiseen. 

On tärkeää, että aluekehityshankkeella on yhteinen nimittäjä, visio alueen tulevaisuudesta. Aluebrändi.

Brändi on sanoja, ilme kuvia

Brändi tarvitsee luut lihan tueksi. Keitä ovat kohdeyleisösi ja millä tavoin puhuttelet heitä? Brändin ytimessä ovat laajempaan strategiaan kytkeytyvät ja sitä toteuttavat sanalliset piirteet ja viestikärjet. Nämä ominaisuudet tulkitaan sanallisiksi ja kuvallisiksi sisällöiksi.

Aluebrändit näkyvät esimerkiksi opasteissa.

Yksi brändikokemus kaikissa kanavissa

Autamme asiakkaitamme rakentamaan infraan, kaupunkikehittämiseen ja liikkumiseen liittyviä aluebrändejä. On tärkeää, että esimerkiksi aluekehityshankkeelle on yhteinen nimittäjä, visio alueen tulevaisuudesta viestinnän ja markkinoinnin johdonmukaisen ja yhdenmukaisen toteutuksen pohjalle. 

Aluebrändi ja visuaalinen viestintä lisäävät hankkeesi uskottavuutta sekä kiinnostavuutta.

Kantaa voidaan ottaa esimerkiksi puhuttelutyyliin ja käytettäviin viestikanaviin. Tavoitteena on hallittu yhtenäinen brändikokemus kaikissa kanavissa, ja yhtenäisyyttä ylläpidetään muun muassa ilmeohjeiston ja käyttövalmiiden lomakkeiden avulla. Olemme apunasi myös kaikessa visuaalisen viestinnän toteutussuunnittelussa ja graafisessa suunnittelussa.