Miksi valita Sitowise

Akustiikkasuunnittelun ykkösnimi maan laajimmalla ja monipuolisimmalla osaamisella
Kokemusta vaativista ja palkituista kohteista
Tuhansia toteutettuja hankkeita
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Akustiikkasuunnittelu luo kuultavampia tiloja

Akustiikkasuunnittelu ratkaisee jo hankkeen alkuvaiheessa, miten käyttäjä tiloissa viihtyy ja mihin tiloja voidaan tulevaisuudessa käyttää. Käyttäjä ja käyttötarkoitus ovatkin akustiikkasuunnittelun lähtökohtia. Sitowisen akustiikkasuunnittelu on alansa huippua niin uudis- kuin korjausrakentamiskohteissa. Meillä on laaja kokemus myös akustiikkasuunnittelun ulkopuolisena tarkastajana toimimisesta.

Uudisrakentamisen akustiikkasuunnittelu 

Olipa suunnittelukohteesi sitten koulu, sairaala, konserttisali, teatteri, toimisto, kauppakeskus tai asuinrakennus, suuri tai pieni, matala tai korkea, puusta, teräksestä tai betonista, asiakkaanamme voit luottaa laajaan asiantuntemukseemme ja osaamiseemme, joiden myötä tuomme hankkeeseen aitoa lisäarvoa. Haluamme auttaa asiakastamme onnistumaan hankkeessa parhaalla mahdollisella tavalla.

Kokemuksemme uudisrakennusten akustiikkasuunnittelusta perustuu tuhansiin toteutettuihin hankkeisiin yli 25 vuoden ajalta. Teemme akustiikkasuunnittelua yksittäisistä konsultaatioista aina tehtäväluettelon AKU18 mukaisiin, kaikki hankevaiheet kattaviin laajempiin kokonaisuuksiin. Asiakkaanamme saat meiltä aina tarpeitasi vastaavan palvelun. Sujuva yhteistyö tilaajan, käyttäjien ja suunnittelijoiden kanssa on ydinosaamistamme, josta saamme jatkuvasti kiitosta.

Akustiikan erikoisosaamisemme on alan ehdotonta huippua. Hallitsemme kaikki talonrakentamisen akustiikan osa-alueet ääneneristyksestä ja huoneakustiikasta taloteknisten järjestelmien äänenhallintaan sekä liikennemelun, -tärinän ja runkomelun torjuntaan. Rakennushankkeissa akustiikka liittyy kuitenkin aina laajempaan kokonaisuuteen, kuten käyttäjän tarpeisiin, muiden suunnittelualojen ratkaisuihin ja reunaehtoihin, kustannuksiin ja kestävään kehitykseen. Asiantuntijoidemme monipuolisen koulutustaustan, osaamisen ja kokemuksen myötä pystymme aina huomioimaan akustiikkasuunnittelussa kokonaisuuden ja myös muut kuin akustiset näkökohdat ja siten esittämään hankkeen parhaaksi olevat, kestävät ratkaisut.

Meiltä saat myös hankekehitykseen, esisuunnitteluun ja rakennuslupiin tarvittavat akustiset selvitykset koskien esimerkiksi rakennuksen ulkovaipan ääneneristystä, liikennemelua tai -tärinää, talotekniikan melua tai ympäristömelua. Akustiikkaa koskevien rakennusvalvonnan topten-lomakkeiden täyttäminen on meille arkipäivää.

Erikoisosaamisemme kattaa myös puurakennusten (esimerkiksi Kuhmon Tuupalan koulu), korkeiden rakennusten (esimerkiksi Keilaniemen tornitalohankkeet) ja hybridirakennusten (esimerkiksi Helsingin Herttoniemen lähipalvelukeskus Hertsi) akustiikkasuunnittelun.

Korjausrakentamisen akustiikkasuunnittelu

Suomalaisesta rakentamisesta jo yli puolet on korjausrakentamista, ja rakennuskannan korjaustarve kasvaa vuosi vuodelta. Korjauskohteiden suunnittelun ja toteutuksen laadulla on yhä suurempi vaikutus ihmisten hyvinvointiin. Tätä laatua haluamme olla akustiikkasuunnittelijoina parantamassa - jotta korjatut tilat olisivat käyttäjilleen ääniolosuhteiltaan entistä tarkoituksenmukaisemmat, viihtyisämmät ja terveellisemmät.

Yli 25 vuoden ajalta karttunut osaamisemme ja kokemuksemme korjauskohteiden akustiikkasuunnittelusta ulottuu asuinrakennusten linjasaneerauksista ja julkisivuremonteista aina Suomen merkittävimpien arvorakennusten peruskorjauksiin. Korjauskohteiden akustiikkasuunnittelussa hyödynnämme laajaa asiantuntemustamme Suomen menneiden vuosikymmenien rakentamistavoista ja rakenneratkaisuista sekä akustiikan viranomaisvaatimusten kehityksestä.

Suojelukohteiden akustiikkasuunnittelu vaatii erityisen laajaa kokemusta ja näkemystä soveltuvista akustisista materiaaleista ja ratkaisuista sekä näiden hienovaraisesta yhteensovittamisesta arkkitehtonisten näkökohtien ja vanhan rakennuksen asettamien reunaehtojen kanssa. Tätä kokemusta ja näkemystä meille on karttunut runsaasti – olemmehan vastanneet monien Suomen merkittävimpien arvorakennusten peruskorjauksien akustiikkasuunnittelusta, Eduskuntatalosta ja presidentin linnasta Lasipalatsiin, Helsingin kaupunginteatteriin ja Kulttuuritaloon.

Suojelukohteiden ohella erikoisosaamistamme ovat käyttötarkoituksen muutokset ja kiinteistökehityshankkeet. Näissä kokeneen akustiikan ammattilaisen mukana olo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa on erityisen tärkeää, jotta saadaan ajoissa selvitettyä vanhan rakennuksen soveltuvuus uuteen käyttöön akustiikan kannalta sekä muutosten kustannusvaikutukset. Akustiikkasuunnittelijoina haluamme osaltamme olla mahdollistamassa rakennusten kestävää kehittämistä.

Vuosien varrella olemme olleet menestyksekkäästi suunnittelemassa ja toteuttamassa muun muassa toimisto- ja liikerakennusten muutoksia asunnoiksi ja hotelleiksi, toimitilojen ja kulttuuritilojen saneerauksia vanhoihin kiinteistöihin – ja paljon muuta. Käyttötarkoituksen muutoshankkeet ovat usein akustisesti erittäin vaativia, mutta syvällisellä asiantuntemuksella ja hyvällä yhteistyöllä kaikki haasteet ovat kokemustemme mukaan ratkaistavissa hankkeen parhaaksi.

Asiantuntijoiltamme saat tarvitsemasi avun myös pienempiin korjaus- ja muutostöihin, linjasaaneerauksiin ja julkisivukorjauksiin liittyvien akustisten haasteiden ratkaisemiseen.

Ulkopuoliset tarkastukset

Meillä on laaja kokemus akustiikkasuunnittelun ulkopuolisena tarkastajana toimimisesta useissa vaativissa hankkeista, kuten muun muassa

  • Finnkino Itis IMAX-elokuvateatteri, Helsinki (2018)
  • Tampereen Kansi & Areena –hanke (2018-)
  • Metropolian ja Pop & Jazz konservatorion kampus Arabia 135, Helsinki (2019).

Näemme ulkopuolisena tarkastajana toimimisen erittäin tärkeäksi ja vastuulliseksi tehtäväksi, joka tuottaa asiakkaallemme merkittävää lisäarvoa.

Ulkopuolisena tarkastajana varmistamme, että toisen osapuolen laatimat akustiikkasuunnitelmat ovat asianmukaiset ja täyttävät hankkeen akustiset vaatimukset – jotta asiakkaamme ei tarvitse olla tästä huolissaan. Tarkastus tehdään tyypillisesti akustisesti vaativassa rakennushankkeessa erityismenettelynä viranomaisen vaatimuksesta, mutta se voidaan tehdä myös tilaajan oman laadunvarmistuksen tarpeista lähtien.

Tarkastuksen yhteydessä käymme vuoropuhelua hankkeen akustiikkasuunnittelijan kanssa, teemme vertailevia laskelmia ja arvioimme laadittuja suunnitelmia. Tarkastuksissa toimimme FISE Oy:n eettisten ohjeiden mukaan ja laadimme raportit vastaamaan viranomaisen vaatimuksia ja muita tarpeita.

Tarkastuksen suorittaa aina hankkeen vaativuuden huomioiden riittävän kokemuksen omaava henkilö. Voimme myös tarpeen mukaan muodostaa monialaisen asiantuntijaryhmän suorittamaan useamman suunnittelualan kattavan tarkastuksen, kuten esimerkiksi kantavien rakenteiden lujuus, rakennusfysikaalinen toimivuus, akustiikka ja palotekniikka.