Ainutlaatuisen ja palkitun hankkeen akustiikkasuunnittelu kattoi kaikki akustiikan osa-alueet ääneneristyksen, huoneakustiikan, melun- ja tärinänhallinnan suunnittelusta työmaa-aikaiseen asiantuntijavalvontaan ja mittauksiin. Lopputuloksena on sairaala, jossa tilojen ääniolosuhteet edesauttavat potilaiden toipumista, mahdollistavat yksityisyydensuojan sekä tukevat henkilökunnan työtä ja hyvinvointia.

Kalliorakennesuunnittelijalle Uuden lastensairaalan suunnittelu oli mielenkiintoinen tehtävä. Nopean aikataulun vuoksi suunnittelua ja louhintaa tehtiin samaan aikaan rinnakkain. Myös rakennuksen perustuksia valettiin samaan aikaan kun toisaalla rakennuskaivannossa vielä louhittiin.

Montun louhiminen olemassa olevan, tiheään rakennetun ja käytössä olevan rakennuskannan keskelle ei ole helppoa. Samaan aikaan etenevän rakennustyön lisäksi vaikeuskerrointa kasvattivat lisäksi naapurirakennuksissa sijaitsevat toimivat leikkaussalit ja herkät röntgen-  ja magneettikuvauslaitteet. Tärinää oli vältettävä viimeiseen asti. Suurin osa rakennuskaivannon kallioseinämistä irtiporattiin. Näin vähennettiin louhintatärinöiden etenemistä sairaala-alueen tärinäherkkiin rakenteisiin ja laitteisiin. 

Uuden lastensairaalan liikennejärjestelyjen suunnittelu käynnistyi vuonna 2014 varsinaisilla rakennuksiin liittyvillä liikennejärjestelyillä. Rakennuksen alla on asiakaspysäköintiin tarkoitettu sadan auton pysäköintilaitos. Tässä vaiheessa suunniteltiin myös Stenbäckinkadun sekä tontin lopulliset sisäiset liikennejärjestelyt. Lopullisten liikennejärjestelyjen suunnittelu kulkuyhteyksineen ja riittävän tilavine reitteineen oli haasteellista. Ajoyhteys sairaala-alueelle käy Uuden lastensairaalan läpi.

 • Tilaaja:
  Kiinteistö Oy Uusi Lastensairaala
 • Toteutusajankohta:
  2018
 • Kuvaus:
  Uuden Lastensairaalan akustiikkasuunnittelu
 • Sijainti:
  Helsinki
 • Palkinnot:
  Arkkitehtuurin Finlandia 2018