Miksi valita Sitowise

Sertifioidut näytteenottajat
Monialaiset asiantuntijat
Kattava tuntemus eri materiaaleista
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Jätteiden höytykäyttö apuna luonnonvarojen ja kustannusten säästämisessä

Toteutamme ammattitaidolla jätevirtaselvitykset, jätteiden koostumustutkimukset, uusiomateriaaliselvitykset ja jätteiden hyödyntämissuunnittelun. 

Jätteiden hyötykäytöllä voidaan säästää neitseellisiä luonnonvaroja sekä kuljetuksia. Usein jätteiden hyötykäytöllä voidaan saavuttaa myös kustannushyötyjä. 

Kokeneet asiantuntijamme seuraavat lainsäädännön muutoksia (muun muassa MARA-asetus ja MASA-asetus) aktiivisesti ja etsivät innovatiivisesti ja kestävästi käyttökohteita eri materiaaleille yhdessä tilaajan kanssa. Näytteenottajamme ovat Suomen ympäristökeskuksen sertifioimia (maaperä ja kiinteät jätteet).

vastuullinen purkaminen on kiinteistön elinkaaren arvokas loppu

Jäteselvitysten palveluvalikoima

Jäteselvityksiin ja uusiomateriaaleihin liittyy paljon näkökulmia. Erilaisia lupahakemuksia, selvityksiä, näytteitä ja laboratoriotulosten analysointia. Jäteselvitykset – näytteenotosta lupaprosessiin – hoituvat Sitowisen asiantuntijoiden toimesta. Jäteselvitysten palveluvalikoimamme vastaa nykyajan tarpeisiin sekä tulevaisuuden haasteisiin.

Hyötykäyttökelpoisuustutkimukset (MARA ja MASA)

Selvitämme sivutuotteiden ja uusiomateriaalien (esimerkiksi tuhkat, betoni ja tiili) sekä maa-ainesjätteiden hyötykäyttökelpoisuuden materiaalin teknisten ominaisuuksien ja ympäristökelpoisuuden perusteella. Laadimme tarvittavat suunnitelmat ja hoidamme lupaprosessit (ympäristölupa, mara-ilmoitus, betonin murskausluvat).

Jätevirtaselvitykset

Kiinteistöjen jätevirtaselvityksissä käydään läpi kiinteistön jätevirtojen nykytilanne raporttien, laskujen, kohdekäyntien ja haastatteluiden avulla. Lähtötilanneselvityksen perusteella tehdään arvio kehityskohteista ja niiden kustannusvaikutuksista. Kehitystoimien ansiosta kiinteistön jätehuolto saadaan vastaamaan paremmin kiinteistön ja käyttäjien tarpeita. Tavoitteena on myös tehostaa hyötyjätteiden keräystä ja kierrätystä sekä saavuttaa kustannussäästöjä. Riippumattomana tahona kilpailutamme teille helppokäyttöisen ja kustannustehokkaan jätehuollon.

Lisäksi meillä on laaja ja monipuolinen kokemus erilaisista jätteen määrä- ja laatututkimuksista sekä näiden tutkimusten suunnittelusta ja ohjauksesta. Toteutamme jätevirtojen laadunvalvontanäytteenottoa ja raportointia viranomaisvaatimusten mukaisesti.

Kaatopaikkakelpoisuus 

Mikäli materiaali ei sovellu hyödynnettäväksi, teemme kaatopaikkakelpoisuustutkimukset ja kaatopaikkakelpoisuuslausunnon sekä selvitämme soveltuvat ja kokonaistaloudellisesti edullisimmat loppusijoituspaikat kuljetuksien siirtoasiakirjoineen. Hoidamme tarvittaessa myös ilmoituksen materiaalitorille.

Kierrätyspolttoaineet

Autamme kierrätyspolttoaineiden (kuten REF ja puupolttoaineet) laadunvalvontatutkimuksissa ja laadunvalvonnan suunnittelussa. Näytteenottajamme ovat Suomen ympäristökeskuksen sertifioimia (maaperä ja kiinteät jätteet).

Jäte- ja kierrätyslogistiikan optimointi ja mallinnus

Tarjoamme asiantuntemusta jäte- ja kierrätyslogistiikan suunnitteluun ja kehittämiseen. Käytössämme on ajanmukaiset työkalut ja ammattitaito niiden käyttämiseen sekä saatujen tietojen analysointiin ja toimintamallien kehittämiseen.

Tuomme jäte- ja kierrätyslogistiikan nykyaikaan hyödyntäen digitaaliset mahdollisuudet.

Työkaluvalikoimaamme kuuluvat monipuoliset verkostoanalyysit, joiden tulokset voidaan yhdistää muihin paikkatietoanalyyseihin. Vaihtoehtoisten ratkaisujen simuloinnilla voidaan lisäksi varmistaa niiden operatiivinen toimivuus.

Muut palvelut

Toteutamme myös jätehuoneiden ja huoltopihojen tarkasteluja, joissa optimoimme jätepuristimien ja –astioiden mitoitukset. Autamme myös hankkeiden ja esimerkiksi betonimurskaamoiden luvituksessa.

jäteselvityksiä voidaan tehdä myös kiinteistöille

Uutisia aiheesta