Miksi valita Sitowise

Syvä osaaminen torjuntaratkaisujen suunnittelussa väylärakenteisiin ja talonrakentamiseen
Kokeneet asiantuntijat, kattavat pätevyydet
Laadukas mittauskalusto
Kehittynyt laskentamalli tärinän ja runkomelun arviointiin
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Tärinä- ja runkomelusuunnittelulla laadukas ja toimiva asuinympäristö 

Arvioimme tärinän ja runkomelun vaikutukset asumismukavuuden ja rakenteiden vaurioitumisriskin kannalta. Teemme selvitykset ja suunnittelemme torjuntaratkaisut.

Hankkeen alkuvaiheessa aloitetulla tärinä- ja runkomelusuunnittelulla mahdolliset ongelmat ja kalliit,  lähes mahdottomat, korjaukset voidaan välttää. 

Tärinän ja runkomelun huomioiminen on tärkeää erityisesti liikenneväylien läheisyyteen sijoittuvien asuntojen ja muiden herkkien toimintojen osalta. Liikenteen aiheuttama tärinä voi haitata asumisviihtyvyyttä, vaurioittaa rakennuksen rakenteita tai jopa estää jonkin herkän toiminnon (kuten äänistudio, tutkimuslaitos, sairaala). Kokeneet asiantuntijamme tuntevat tärinään ja runkomeluun liittyvien asetusten, ohjeiden ja linjausten taustat sekä tyypillisimmät ongelmat ja niihin liittyvät ratkaisut.  

Tarjoamme käyttöönne nykyaikaiset laskennalliset arviointityökalut sekä mittauskaluston. Lisäksi käytössänne on yli 30 hengen tärinä- melu ja akustiikkatiimin kokemus yhdistettynä Sitowisen vahvaan osaamiseen mm. geotekniikassa, rata- ja rakennesuunnittelussa, kalliorakentamisessa sekä kaupunkiympäristöjen suunnittelussa. Monialainen yhteistyö mahdollistaa kustannustehokkaan ja laadukkaan ratkaisun löytämisen myös epätavanomaisiin hankkeisiin.

Olemme aktiivisesti mukana alan kehityksessä ja viemme työtämme yhä enenevissä määrin kohti kestävää ja vastuullista tulevaisuutta. 

Liikennetärinä ja runkomelu kuriin mittaamisella ja huolellisella suunnittelulla 

Melu- ja tärinäsuunnittelun palvelumme ulottuvat strategisista selvityksistä sekä vaikutusarvioinnista ja eriasteisesta suunnittelusta toteutuksen luvitukseen, johtamiseen ja valvontaan. Osaamiseemme kuuluu myös paikkatiedon tehokas hyödyntäminen sekä hankkeiden sidosryhmätyöskentely.

Laskennalliset tärinä- ja runkomeluselvitykset 
Tärinän ja runkomelun laskennallinen selvittäminen soveltuu parhaiten hankkeisiin, joissa tutkittavaa liikennetärinän ja runkomelun lähdettä vasta suunnitellaan. Laadimme laskennallisia tärinä- ja runkomeluselvityksiä mm. uusiin väylähankkeisiin sekä rakentamisen ja maankäytön tarpeisiin. Laskelmissa sovellamme kansallisia ohjeistuksia sekä laajaa kokemustamme, mittaustietokantaamme ja alan uusinta tutkimustietoa. 

Tärinä- ja runkomelumittaukset 
Olemassa olevien liikenneväylien varteen sijoittuviin rakennuksiin kohdistuva liikennetärinä ja runkomelu selvitetään tyypillisesti mittauksin. Mittaus on tarkin menetelmä ja se soveltuu sekä uusiin suunnittelukohteisiin että olemassa oleviin rakennuksiin. Teemme kaikki tarvittavat tärinä- ja runkomelumittaukset laadukkaalla kalustollamme. Selvitykset käsittävät kaikki tarvittavat laskennat, analyysit ja raportoinnin. 

Tärinän ja runkomelun torjunnan suunnittelu 
Tärinän ja runkomelun torjunnan suunnittelu lähtee tarvittaessa torjuntatarpeen selvittämisestä ja vaihtoehtoisten vaimennusratkaisujen tunnistamisesta. Vaimennusratkaisuna voimme väylän pohjarakenteiden ja radan runkomelueristimien mitoituksen lisäksi tarkastella esimerkiksi maaperään tai rakennuksiin toteutettavia vaimennusratkaisuja. Suunnittelemme toteutuskelpoiset vaimennusratkaisut, tarkastamme niiden oikeanlaisen asennuksen työmaavaiheessa ja varmistamme toimivuuden loppumittauksin. 

Erityisasiantuntijapalvelut
Toimimme tärinään ja runkomeluun liittyvissä hankkeissa ulkopuolisena tarkastajana, teemme tuotekehitystä ja tutkimusta sekä tarjoamme kouluttajia kurssijärjestäjille ja oppilaitoksille.

Image
ikoni love it

Sitowisen melu- ja tärinäsuunnittelun asiantuntijoista kootaan hankekohtaisesti tarpeisiinne sopiva suunnittelutiimi.

Työmme tavoitteena on tuottaa laadukkaita selvityksiä ja suunnitelmia sekä edesauttaa päätöksentekoa eri suunnitteluvaiheisiin laadittavilla selvityksillä.