Seinäjoen asemanseudun yleissuunnitelma-alue sijaitsee keskeisellä paikalla Seinäjoen keskustassa. Suunnittelualueella on muun muassa Seinäjoen kaupungin, Väyläviraston sekä VR-Yhtymä Oy:n maanomistusta. Yleissuunnitelmaprosessiin kuuluivat vahvasti toiminnalliset ja liikenteelliset tarkastelut. Lisäksi työssä on selvitetty monia ympäristöllisiä lähtökohtia.

Yleissuunnitelman tavoitteena on yhdistää Pohjan kaupunginosa Seinäjoen keskustaan uuden alikulkutunnelin välityksellä sekä tehostaa aseman alueen maankäyttöä täydennysrakentamalla. Uudisrakentamisen myötä alueelle tulee keskusta-asumista sekä uusia työpaikkoja ja palveluita liikenteen solmukohtaan. 

Uusia rakennuspaikkoja on saatu muun muassa määrittämällä uudestaan rautatien vaatima tilavaraus. Laadukkaat julkiset ulkotilat ovat yksi alueen vetovoimatekijöistä, jotka myös kannustavat kävelyyn ja pyöräilyyn.

Yleissuunnitelman taustalla vaikuttaa vahvasti Europa 13 -arkkitehtuurikilpailun anti. Yleissuunnitelma toimii lähtökohtana alueen jatkoskehittämisessä ja tarvittavissa kaavamuutoksissa. Se tukee myös alueen markkinointia ja rakentumista.

 • Tilaaja:
  Seinäjoen kaupunki, Väylävirasto, VR Yhtymä Oyj
 • Toteutusajankohta:
  2016-2018
 • Kuvaus:
  Seinäjoen asemanseudun yleissuunnitelma-alue
 • Palvelut:
  Kaupunkisuunnittelu, Liikennesuunnittelu, Maisema, Luonto, Melu ja tärinä, Kunnallistekniikka, Liikkumiskonsepti, Kestävyysarviointi, Kestävä kaupunkikehitys, Kustannusarviot