Miksi valita Sitowise

Olemme edelläkävijä kestävän liikkumisen edistämisessä.
Lähestymme ongelmia käyttäjän näkökulmasta.
Monipuolinen asiantuntijuus hyödynnettävissä.
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Kestävällä liikkumisella tarkoitetaan ympäristön ja yhteiskunnan näkökulmasta viisaita liikkumisratkaisuja.  Käyttäjän näkökulmasta kestävät liikkumisratkaisut kuten kävely, pyöräily ja joukkoliikenteen käyttö lisäävät arkiliikuntaa ja sitä kautta - tai sen myötä - terveyttä ja hyvinvointia. Kestävään liikkumiseen liittyy myös liikkumisen palveluiden, oman auton ja pysäköinnin ratkaisujen kehittäminen niin, että ne edistävät turvallista ja vähäpäästöistä liikkumista. 

Kestävän liikkumisen edistäminen on meillä keskeisenä osana mukana suunnittelun kaikissa erivaiheissa kaavoituksesta aina rakennustyönaikaiseen suunnitteluun. Kestävän liikkumisen suunnittelu käsittää koko liikennejärjestelmäkokonaisuuden.  

Olosuhteiden lisäksi kulkutapavalintaan vaikuttavat käytännöt, tottumukset, eri kulkuvälineiden hinnat ja kustannukset sekä henkilön tietoisuus ja asenteet. Käyttäjän liikkumistarpeeseen ja kulkutapavalintoihin vaikuttaminen eli liikkumisen ohjaus on usein hyvin kustannustehokas kestävän liikkumisen edistämiskeino.  

Image
ikoni batman

Kestävän liikkumisen palvelupalettimme:

  • Kestävän liikkumisen strategiat ja suunnitelmat
  • Viisaan liikkumisen koordinointi
  • Liikkumisen ohjaus (koulumatkat, työpaikat, tapahtumat, matkailu)
  • Kestävän liikkumisen vaikutusten arviointi
  • Maas-palvelut

Kestävän liikkumisen suunnitelma on tavoitteellisen työn perusta  

Kuntien kestävän tai viisaan liikkumisen suunnitelmat ovat tarpeellinen apuväline edistämistyössä. Suunnitelman kautta varmistetaan työn tavoitteellisuus ja oikeat askelmerkit. Kestävän liikkumisen suunnitelma toimii perusteluna kävelyn ja pyöräilyn infrahankkeiden valtionavustukselle. Suunnitelman laadintaprosessi itsessään on yleensä jo tarpeellinen, sillä laadinnan aikana lisätään eri tahojen (esimerkiksi päättäjät ja viranhaltijat) tietoisuutta ja motivaatiota kestävän liikkumisen edistämistyöhön. Sitowisellä on monien vuosien kokemus alueiden, kuntien ja työpaikkojen kestävän liikkumisen suunnitelmista.  

Viisaan liikkumisen koordinaattori  

Viisaan liikkumisen koordinaattori antaa kunnalle lisäresursseja ja asiantuntija-apua kävelyn ja pyöräilyn, joukkoliikenteen käytön sekä turvallisen liikkumisen edistämistyön tueksi. Ideana on vahvistaa viisaan liikkumisen edistämistyön poikkihallinnollisuutta ja integroida myös järjestötoimijoita mukaan työhön. Koordinointityön sisältö räätälöidään paikallisten olosuhteiden ja tarpeiden mukaiseksi. 

Liikkumisen ohjauksella merkittäviä vaikutuksia  

Liikkumisen ohjauksessa tärkeää on tunnistaa kohderyhmä ja valita keinot sen mukaisesti. Liikkumisen ohjauksella voidaan saavuttavia merkittäviä vaikutuksia liikkumiseen.  

Vaikuttaminen lasten liikkumistottumuksiin on erityisen kannattavaa, sillä liikkumistottumukset opitaan jo lapsena. Koulumatkojen kulkutapoihin vaikuttamalla pystytään ratkaisemaan myös koulujen ympäristöjä rasittavia liikenneturvallisuusongelmia. 

Työpaikan liikkumissuunnitelman avulla parannetaan henkilökunnan liikkumisolosuhteita, edistetään kestäviä liikkumistottumuksia sekä vähennetään henkilöautoilun käytön haittavaikutuksia. Liikkumissuunnitelma voidaan tehdä yhdelle työpaikalle tai vaikka suuremmalle työpaikka-alueelle.  

Suurten urheilu- tai kulttuuritapahtumien kaltaiset tilaisuudet edellyttävät useimmiten poikkeuksellisia liikennejärjestelyjä. Liikkumisen ohjauksen monipuolisella keinovalikoimaa hyödyntämällä voidaan ratkaista liikenteen ruuhkautumisen ongelmia ja samalla säästää ympäristöä ohjaamalla saapuvien kulkutapaa autoilusta joukkoliikenteeseen, kävelyyn, pyöräilyyn tai kimppakyyteihin.  

Vaikutusten arviointi ja seuranta 

Meillä on pitkä kokemus eritasoisesta liikenteen vaikutusten arvioinnista ja seurannasta.  Liikennejärjestelmäsuunnittelussa ja liikennehankkeiden suunnittelussa huomioitavat vaikutukset voidaan jakaa taloudelliseen, ekologiseen ja sosiaaliseen kestävyyteen, saavutettavuuteen ja liikenneturvallisuuteen.  

Vaikutuksia voidaan myös arvioida eri kohderyhmien näkökulmasta. Liikenteessä liikkuvan käyttäjän näkökulmasta terveysvaikutusten on katsottu olevan merkityksellisin kestävää liikkumista edistävä tekijä.  Kävelyn ja pyöräilyn terveysvaikutusten taloudellisten vaikutusten arvioinnissa hyödynnämme HEAT-työkalua.  

Laadimme myös ennusteita erilaisten ratkaisujen vaikutuksista liikkumiseen. Näitä voidaan hyödyntää muun muassa toimitilan sijoittautumista ja toimintatapoja valittaessa. 

MaaS-palvelut 

Liikenne on kehittymässä yhä enemmän kohti palvelua, jossa matkaketjut ovat käyttäjän näkökulmasta sujuvia suunnitella, maksaa ja kulkea. Toimivan liikenteen palveluekosysteemin kehittäminen vaatii uudenlaista yhteistyötä, palvelumuotoilua, digitalisointia ja liikenteen suunnittelua. Sitowisessä nämä kaikki löytyvät saman katon alta. Täältä voit lukea lisää digitaalisista liikenneratkaisuistamme.