Pyöräilyn kulkutapaosuutta pyritään kasvattamaan 20 prosenttiin kaikista matkoista vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi tavoitteena on, että pyöräily ja kävely ovat ensisijaiset kulkumuodot keskustassa. Pyöräilyn tavoiteverkkosuunnitelmassa on esitetty noin 50 kilometriä korkean laatustandardin pääreittejä. Pyöräilyn tavoiteverkon lisäksi työssä määriteltiin kävelyn tavoitealueet ja reitit.

Jotta tavoitteisiin päästään, kävelyn ja pyöräilyn investointien osuutta on tarkoitus nostaa niin, että niiden osuus on 20 % kuntatekniikan kaikista investoinneista. Lisäksi Vaasan kaupungin tavoitteena on kehittää pyöräilyn suunnitteluun, rakentamiseen, ylläpitoon, markkinointiin ja kehittämiseen liittyvä palveluallianssi.

Työssä laadittiin suuntaviivat kävelyn ja pyöräilyn kehittämiselle vuoteen 2030 asti. Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen itsessään on vastuullista, sillä se vähentää päästöjä sekä lisää liikuntaa ja hyvinvointia. Myös kaupungin elinvoimaisuus ja viihtyisyys lisääntyvät. Turvallinen ja esteetön kävely-ympäristö ja mahdollistavat lasten ja vanhusten itsenäisen liikkumisen lisäten tasa-arvoa.

Lue lisää Vaasan kaupungin sivuilta!

  • Tilaaja:
    Vaasan kaupunki
  • Toteutusajankohta:
    2021
  • Sijainti:
    Vaasa