Miksi valita Sitowise

Ennakoimme tulevaa kattavalla kokonaiskuvalla.
Huomioimme vastuullisuusnäkökulmat.
Määritämme mahdollisuudet ja reunaehdot.
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Kalliorakentamisen asiantuntijapalvelut huolelliseen suunnitteluun

Yhden alueen kallioperä voidaan louhia vain kerran, ja siksi kallioresurssit kannattaa tutkia etukäteen tarkkaan. Asiantuntijamme selvittävät kallioperän rakentamispotentiaalin.

Kallio on ainutkertainen rakennusmateriaali, ja siksi sen käyttö kannattaa suunnitella huolella. Asiantuntijamme tuottavat kalliorakennus- ja tunnelihankkeisiin tietoa kyseessä olevan kallion ominaisuuksista ja rakennettavuudesta erilaisilla selvityksillä, tutkimuksilla ja tarkastuksilla.

katu- ja kaupunkitiloja suunnitellaan paperilla.

Kalliomateriaalin mahdollisuudet selville

Kalliorakentamisen asiantuntija on rakennuttajalle tärkeä kumppani jo hankkeen esiselvitysvaiheessa. Tutkimme kallioperän mahdollisuudet ja reunaehdot, mikä luo vankan pohjan tulevaisuudessa toteutettavalle rakennushankkeelle.

Esiselvitysvaiheessa on tärkeää varmistaa, ettei kallion käyttömahdollisuuksia rajata liikaa. Autamme varautumaan kalliorakentamisen eri toteutusvaihtoehtoihin, jolloin tarvittavat varaukset tehdään hyvissä ajoin esimerkiksi kaavoituksessa.

Esiselvitykset luovat vankan pohjan kalliorakennushankkeelle. Kalliorakentamisen asiantuntija on rakennuttajan tärkeä kumppani heti hankkeen alkumetreillä.

Kalliorakennusgeologiset selvitykset

Kalliorakennushanke vaatii yleensä kattavat kalliorakennusgeologiset selvitykset. Ne kertovat kyseessä olevasta kalliosta rakennusmateriaalina. Asiantuntijamme luovat kokonaiskuvan kohdealueella vallitsevista geologisista olosuhteista ja rakennuspaikan rakennettavuudesta.

Rakennusgeologinen selvitys varmistaa kallioperän laatuominaisuudet ja sopivuuden, esimerkiksi pyöräilytunnelia, kauppakeskuksen huoltoväylää tai sairaala-alueen yhdystunnelia varten. Selvityksissä, suunnittelussa ja rakentamisessa huomioidaan myös kallioperän heikkousvyöhykkeet ja kalliorakoilu.

Rakennusgeologinen selvitys kertoo kalliosta rakennusmateriaalina. Rakennuspaikaksi valitaan kallion turvallisin ja optimaalisin kohta.

kalliorakentamisen palveluita tarvitaan muiden infrahankkeiden yhteydessä

Kallioresurssiselvitys kertoo kalliorakentamisen potentiaalin

Maanalaisen rakentamisen mahdollisuuksia ja reunaehtoja kartoitetaan kallioresurssi- ja toteutettavuusselvityksillä. Asiantuntijamme tutkivat, mikä on alueen kalliorakentamisen potentiaali, esimerkiksi väylähankkeessa. Kallioalueelle voidaan myös kartoittaa sopivia käyttökohteita.

Arvioimme kalliorakentamisen toteutus- ja elinkaarikustannuksia.

Kallioresurssiselvityksellä voidaan varmistaa, salliiko kallioperä maanalaisen lisärakentamisen, esimerkiksi rakennuksen kellaria, pysäköintitiloja tai runkovesijohtoa varten. Samalla arvioimme rakentamisen toteutus- ja elinkaarikustannuksia.

Jos esiselvitysvaihe tukee maanalaista rakentamista, kartoitamme eri toteutusvaihtoehdot. Niiden vertailussa huomioimme esimerkiksi louhintatöiden vaatimat lujitus- ja tiivistystyöt. Huomioon otetaan myös rakennuspaikan muut reunaehdot ja tulevan toiminnan vaatimukset.