Me Sitowisellä suunnittelemme energiatehokkaita, kestäviä ja toimivia ratkaisuja turvallisemman ja vihreämmän huomisen takaamiseksi. Autamme asiakkaitamme löytämään parhaat ratkaisut ihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi.

Erikoisosaamista sairaaloille

Sairaalat ovat haastavia suunnittelukohteita ja vaativat siksi monialaista osaamista. Olipa kyseessä uudisrakentaminen tai  korjausrakentamisella vanhan parantaminen, akustiikka-, sähkö- ja LVI-suunnittelun yhteistyöllä takaamme, että ratkaisu on varmasti energiatehokas, toimiva sekä käyttöä ja aikaa kestävä.

Sairaalatekninen suunnittelu on monipuolinen ja haastava toimiala, jossa yhdistyvät useat rakennussuunnittelun, laitetekniikan ja terveydenhuollon hoito- sekä tukipalvelujen osaamisalueet. 

Vastuullista sairaalasuunnittelua toiminnallisesti suunnitellen

Hoito- ja tukipalveluprosessit asettavat erityisiä vaatimuksia tiloille ja laitteille. Näiden vaatimusten, eri käyttäjien toiveiden ja rakentamisen lainalaisuuksien yhteensovittamiseksi käytetään toiminnallista suunnittelua. Yhteistyöllä takaamme toimivimmat ratkaisut.

Suunnittelijamme ovat toiminnallisen suunnittelun ammattilaisia ja toimivat terveydenhuollon tilojen ja sairaalatekniikan kokonaisvaltaisina asiantuntijoina terveydenhuollon rakennushankkeissa.

Ymmärrämme eri alojen tavoitteiden ja ratkaisujen vaikutuksen kokonaisuuteen.

Sairaalan tekninen tila.

Sairaalatekninen suunnittelu

Olemme sairaalateknisen suunnittelun kumppanisi kaikenkokoisissa terveydenhuollon tiloissa ja rakennuksissa yli kolmenkymmenen vuoden kokemuksella.

Suomen mittakaavassa ainutlaatuista osaamista

Asiantuntijoillamme on Suomen mittakaavassa ainutlaatuinen osaaminen terveydenhuollon kiinteistä sairaalalaitteista ja erikoisjärjestelmistä erilaisine yhdistelmineen ja variaatioineen. Esimerkiksi kuuman sairaalan, leikkaussalien, kuvantamisen, hammashoidon ja välinehuollon laitteet kuuluvat oleellisena osana asiantuntija- ja suunnitteluosaamiseemme.

Tietomallintaminen mahdollistaa yhteistyön ja toimivan rakentamisen

Digitaalisuus auttaa luomaan sujuvasti toimivia sairaaloita, joissa potilaiden ja henkilökunnan hyvinvointi on huomioitu jo suunnitteluvaiheessa.

Tekemisemme on vahvasti tietomallipohjaista ja käytämmekin hankkeissamme poikkeuksetta tietomallintamista.

Tietomallintaminen on toiminnallisen suunnittelun elinehto, jonka avulla käyttäjät voidaan ottaa osaksi toimivan suunnitteluratkaisun luomista. Se tarjoaa visuaalisen alustan myös kustannusten ja aikataulun hallintaan.

Infrastruktuuri sairaalan ympärillä vaatii tarkkaa suunnittelua

Toimiva sairaala on kokonaisuus, jonka suunnittelussa on otettava huomioon myös infrastruktuuri esimerkiksi innovatiivisella kalliotilojen suunnittelulla sekä ympäristöön sopivalla opastuksella ja viitoituksella.

Liikennejärjestelmäsuunnittelun sekä liikenne- ja joukkoliikennesuunnittelun yhteistyöllä tuetaan sairaalaan saavutettavuutta, edistetään kestäviä liikennemuotoja ja luodaan erilaisia viisaan liikkumisen järjestelmiä. Lisäksi voidaan varmistaa, että pysäköintitilat ovat turvalliset ja myös kauempaa matkustavat tuntevat olonsa tervetulleeksi.

Piha- ja maisemasuunnittelulla puolestaan luodaan tiloja, jotka edesauttavat sekä vieraiden että henkilökunnan viihtymistä ja tuetaan potilaiden hyvinvointia.

Image
ikoni interview

Erikoisosaamiseemme kuuluvat muun muassa

 • kiinteiden sairaalalaitteiden suunnittelu
 • leikkausosastot
 • tehohoito ja -valvontaosastot
 • synnytysosastot ja vastasyntyneiden hoito
 • ensiapu- ja päivystysyksiköt sekä poliklinikat
 • kuvantaminen ja sädehoito
 • suun terveydenhuolto
 • kuntoutusyksiköt
 • huolto- ja siivouskeskukset sekä keskusvälinehuollot
 • laboratoriot, puhdastilat ja apteekit
 • obduktio ja patologia.