Miksi valita Sitowise

Poikkeamispäätöksien selvittäminen
Kerrosalan optimoinnin ja laskennan tekeminen
Tiedämme maankäyttö- ja rakennuslain vaikutukset
Tarjoamme kaavoitukseen ja rakennuslupiin liittyvää erityispalvelua ja ratkaisemme hankekohtaisesti luodut tavoitteet.

Väitämme, että tonttihaku- ja kaavapalveluillamme tuomme huomattavaa lisäarvoa rakennushankkeellesi!

Rakentamisen ennakointi kaava- ja rakennuslupavaiheessa tuo rakennushankkeen toteutusvaiheeseen säästöä. Tämä vaihe on kaiken a ja o. 

Sitowise on luomassa kestävää ja monikulttuurista rakennettua ympäristöä tehokkain maankäytön keinoin. Kunnianhimoinamme ovat kestävyysosaaminen sekä hyvien ympäristöarvojen toteutuminen hankkeissa. Tästä syystä uskomme, että avullamme tuomme huomattavia säästöjä hankkeesi toteutusvaiheeseen. Saattaa meillä myös muutama muukin ässä olla hihassamme.

Asiakkaan niin halutessaan organisoimme hankkeen toteutukselle osallistavan vuorovaikutusmallin. Tämä toimii etenkin hankkeissa, joissa on tarpeen tutkia hankkeen vaikutuspiirin innokkuutta kehitystyöhön. Kuunnellaan siis toinen toisiamme ja viedään parhaat käytänteet toteutukseen asti!

Osaamiskuva_Sitowisen_toimistolla_työtakki

Tontin ja kaavan antamat mahdollisuudet

Meiltä löydät puitteet ja palvelut kaavaprojektien ohjauksesta kerrosalan optimointiin sekä rakentamista valmistelevaan työskentelyyn kaava- ja lupatasolla.

Mitä tonttihaku- ja kaavapalveluita oikein tarjoamme?

Poikkeamispäätökset

  • Selvitämme puolestanne, millä edellytyksillä kaavasta poikkeaminen olisi perusteltua
  • Selvitämme kaavan antamat mahdollisuudet ja vaihtoehdot

Kerrosalan optimointi ja laskenta

  • Selvitämme puolestanne, miten kerrosalaa on mahdollista hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla

Maankäyttö- ja rakennuslaki

  • Muutokset laissa, asetuksissa ja määräyksissä muuttuvat aikojen saatossa - tiedämme niiden vaikutukset rakentamiseen kaavoituksen, tontin hankinnan sekä rakentamisen aloituksen välissä

Muita palveluitamme

  • Rakennuslupa-asiat
  • Raportit, joilla edistetään sijoittajien kiinnostumista
  • Asema- ja yleiskaavoitukset
  • Alue- ja hankekehitykset
  • Rakennetut kulttuuriympäristöt
  • Kaavoitukset