Maan vastuullisin ja monipuolisin akustiikkaosaaja

Sitowisessä haluamme olla alamme vastuullisin kumppani hyvinvoivan elinympäristön kehittämisessä. Meillä Sitowisen akustikoilla vastuullisuus ilmenee intohimona tehdä kuultavampaa maailmaa – tarkoituksenmukaisempaa, terveellisempää, turvallisempaa, viihtyisämpää ja elämyksellisempää. Ympäröivää maailmaa havaitaan ja koetaan aina myös kuuloaistilla, olipa akustiikkaa suunniteltu tai ei. Rakennettu ympäristö voidaan kuitenkin aina suunnitella ja toteuttaa akustiikaltaan halutun kaltaiseksi, aikaa kestäväksi sekä käyttäjien toimintaa ja hyvinvointia tukeviksi – mielestämme tämä, jos mikä, on vastuullista.

Akustiikan, melun ja tärinän asiantuntijoina suunnittelemme, konsultoimme, mittaamme, tarkastamme, tutkimme ja koulutamme. Akustiikka on kaikkea, mitä rakennetussa ympäristössä äänenä voidaan kuulla tai tärinänä aistia.

Toimimme akustiikan, melun ja tärinän asiantuntijana talonrakentamisen hankkeissa, maankäytön suunnittelussa, väylähankkeissa ja teollisuudessa. Asiantuntemustamme käytetään hankkeiden kaikissa vaiheissa, maankäytön suunnittelusta ja kaavoittamisesta rakennussuunnitteluun, rakentamiseen, käyttö- ja takuuaikaan sekä tarvittaessa korjauksiin. Meiltä saat osaajat pätevyysvaatimuksista tai hanketyypistä riippumatta. Alan edelläkävijöinä toimimme aktiivisesti akustiikan kouluttajana ja tutkijana ja kehitämme alaa muun muassa kansallisten ohjeistuksien laatijana sekä rakennustuoteteollisuuden tuotekehitystehtävissä.

Kaupunkiympäristöt, toimitilat, koulut, virkistysalueet, sairaalat, kirjastot, asunnot, teollisuuslaitokset, teatterit, museot, radanvarret, presidentinlinna... Akustiikka kuuluu kaikille ja kaikkialle. Missiomme on tehdä kuultavampaa maailmaa!

Sitowisessä työskentelee yli 30 alastaan innostunutta ja jatkuvasti osaamistaan niin kotimaassa kuin kansainvälisesti kehittävää akustiikan, melun ja tärinänhallinnan huippuasiantuntijaa. Kuulet taitomme lukuisissa merkittävissä uudisrakennus- ja korjauskohteissa ympäri maan!

Kokemuksemme talonrakennuksen akustiikasta ulottuu vuoteen 1996, jolloin aloitti toimintansa myöhemmin osaksi Sitowiseä liittynyt akustiikkatoimisto Helimäki Akustikot Oy. Vuonna 1976 perustetun Sito Oy:n ympäristömeluasiantuntijoista ja Helimäki Akustikot Oy:n akustiikan asiantuntijoista koostuva tiimimme muodostaa Suomen merkittävimmän akustiikan, melun ja tärinän osaajajoukon.

Akustiikan ammattilainen vastaa sinulle puhelinnumerosta 020 7118590.

akustiikkapalvelun ryhmäkuva