Miksi valita Sitowise

Vankka kokemus kotimaasta ja ulkomailta.
Monialaisuus on vahvuutemme.
Asiantuntijoillamme on tarvittavat pätevyydet .
Työtämme ohjaa ISO 9001 ja ISO 14001 sertifioidut toiminnanohjausjärjestelmät.
Rakennetun ympäristön jalanjälki on valtava. Me otamme vastuumme sen suitsimisessa vakavasti. Haluamme olla vastuullisin kumppani ja auttaa asiakkaitamme ylittämään tavoitteensa.

Rakennuttamispalveluja satamahankkeen koko elinkaarelle

Palvelemme asiakkaitamme kaikissa satamahankkeiden rakennuttamistehtävissä hankesuunnitteluvaiheesta aina takuuajan loppuun asti.

Kokemuksemme koostuu kotimaan hankkeiden lisäksi myös lukuisista ulkomaan satamahankkeista. 

Palveluumme kuuluu toteutussuunnittelun ohjaus, rakentamisen valmistelu, rakentamisen ohjaus ja valvonta, käyttöönotto ja sen valvonta, takuuaika ja takuuaikaisten velvoitteiden hoito. Palvelun sisältö ja laajuus määritellään ja sovitaan aina tilaajan tarpeiden mukaisesti. 

Laiturit

Olemme asiantuntijoita arvioitaessa muun muassa pohjaolosuhteiden ja laiturin käyttötarkoituksen vaikutusta eri rakennevaihtoehtojen soveltuvuuteen sekä teknisessä mielessä että kustannusten näkökulmasta. Tunnemme myös laiturirakenteiden rakennus- ja valmistustekniikat, ja osaamme arvioida eri rakennevaihtoehtojen käyttökelpoisuuden kussakin rakennushankkeessa.

Satamarakenteet

Satamarakenteiden laadunvarmistusmenetelmät ovat meille tuttuja, olipa sitten kysymyksessä betoni- ja teräsrakenteet, putkistot tai satamakenttien pintarakenteet. Henkilöstöllämme on kokemusta satamaterminaalien ja –kenttien rakentamisesta ja rakennuttamisesta meren pohjan tasolta nousevasta täytöstä aina pintapäällysteeseen asti.  Meiltä löytyy asiantuntijat satamien erikoisrakenteiden ja yksityiskohtien rakennuttamiseen, olipa kysymyksessä sitten ratarakenteet, putkistot, kaapeloinnit tai vaikkapa valaistusratkaisut. 

Ympäristön huomioiminen

Olemme perehtyneet laajasti myös satamien rakentamisen ympäristöasioihin, ja konsernin asiantuntijamme toimivatkin laajasti myös satamahankkeiden ympäristölupaprosessien ja ympäristön seurantojen parissa.

Hyvällä projektinjohdolla parhaaseen tulokseen

Rakennushankkeissa onnistuminen vaatii osaavaa projektinjohtoa. Hyvin johdetussa projektissa toteutetaan määritelty tulos sovitussa aikataulussa ja sovituilla kustannuksilla. Tarjoamme vahvaa asiantuntemusta ja ammattitaitoa projektien johtamiseen itsenäisesti tai asiakkaan tukena. Hallitsemme hankeen johtamisen ja rakennuttajan etujen valvonnan kannalta tärkeimmät osa-alueet, kuten kustannukset, laatu, aikataulu, riskit, sopimukset, viestintä ja dokumentointi. Olemme urakoitsijoista riippumaton tilaajan edunvalvoja.

Monialaisuus on vahvuutemme

Meillä on laaja-alainen rakennetun ympäristön asiantuntemus sekä toimiva yhteistyöverkosto, joiden avulla voimme tarjota kaikki asiakkaan rakennushankkeessaan tarvitsemat palvelut. Kokoamme hankkeisiin ammattitaitoisen projektiryhmän varahenkilöjärjestelyineen, millä varmistamme hankkeiden sujuvan ja häiriöttömän etenemisen. Tarvittaessa yrityksellämme on tarjota myös eri alojen asiantuntijoita tukemaan projektiorganisaation työskentelyä.