Tulipalon sattuessa on sanomattakin selvää, että ihmisten turvaan pääseminen on ensiarvoisen tärkeää. Omaisuusvahinkojen minimoiminen on tavoitteissa seuraavana. Palokatkosuunnittelu on avainasemassa rakennuksen turvallisuutta rakennettaessa.

Onnistunut palokatkosuunnittelu voi vähentää tuhoja - tai jopa estää ne

Palokatkosuunnittelu jakaa rakennukset palo-osastoihin. Tämä on tärkeää siksi, että palo-osastot rajoittavat palon ja savun leviämistä, sekä helpottavat pelastus- ja sammutustöitä. Siten henkilö- ja omaisuusvahingot voidaan minimoida tai jopa estää.

Palokatkosuunnittelijana voi toimia kohteen rakenne-, LVI-, paloturvallisuussuunnittelija tai erillinen erikoissuunnittelija. Lähtötiedoiksi tarvitaan olemassa olevien rakenteiden rakennetyypit ja tasopiirustukset. Noudatamme palokatkosuunnittelupalvelussamme RIL 270-2018 -ohjeita.

Suunnittelupalvelumme ovat valtakunnallisia, mutta kuitenkin paikallisia.

Korjaushankkeissa usein rakennesuunnittelija vastaa palokatkosuunnittelusta. Tämä johtuu siitä, että moderneja palokatkotuotteita ei ole testattu kuin tietyissä rakenteissa, jolloin korjauskohteissa kyseisiä palokatkotuotteita pitää pystyä soveltamaan siten, että palokatkon vaatimukset täyttyvät sille määrätyn palonkestävyysajan. Korjausrakennesuunnittelija suunnittelee palokatkot olemassa olevaan rakenteeseen sopivaksi.