Eettinen toimintaohjeemme koskee kaikkia sitowiseläisiä ja soveltuu kaikkiin Sitowise Group Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden yksiköihin ja toimintoihin. Edellytämme myös yhteistyökumppaneiltamme vastuullista toimintatapaa.

Sitowise Group Oyj:n  tiedonantopolitiikassa kuvataan keskeiset toimintaperiaatteet ja menettelytavat, joiden mukaisesti yhtiö toimii sijoittajaviestinnässä ja taloudellisessa raportoinnissa. Tiedonantopolitiikan periaatteet koskevat yhtiötä ja sen tytäryhtiöitä.

Eettiset periaatteet koostuvat kahdeksasta osiosta, jotka esitellään tarkemmin toimintaohjeessa: 

 1 Olemme aktiivinen ja luotettava yhteiskunnallinen toimija  

 • Olemme merkittävä toimija alallamme, joten meillä on tärkeä rooli yhteiskunnallisena vaikuttajana ja toimialan kehittäjänä. 
 • Vastuullinen toiminta on yksi strategiamme kulmakivistä ja keskeinen osa päätöksentekoamme. 

2 Noudatamme lakeja ja sitoumuksiamme 

 • Meitä velvoittavien säädösten noudattaminen on kaiken toimintamme lähtökohta. 
 • Sitowisen henkilöstöllä on velvollisuus perehtyä tehtäviään ja Sitowiseä koskevaan lainsäädäntöön, sitoumuksiin ja sisäiseen ohjeistukseen sekä toimia niiden edellyttämällä tavalla. 

3 Välitämme ihmisistä ja työyhteisöstämme 

 • Kunnioitamme ja tuemme ihmisoikeuksia ja tasa-arvoisuutta. 
 • Emme hyväksy minkäänlaista väkivaltaa, hyväksikäyttöä, kiusaamista tai häirintää.  
 • Emme hyväksy syrjintää sukupuolen, kansallisuuden tai etnisen alkuperän, iän, uskonnon, seksuaalisen suuntautumisen, henkisen tai fyysisen haitan, poliittisten tai muiden näkemysten, yhteiskunnallisen aseman, perhesuhteiden tai muun henkilökohtaisen ominaisuuden perusteella. 

4 Kehitämme kestävää ja älykästä ympäristöä 

 • Kehitämme kestävää ja älykästä elinympäristöä yhteistyössä asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa. Teemme merkittävimmät ympäristötekomme projektiemme kautta tarjoamalla asiakkaillemme ilmasto- ja resurssiviisaita ratkaisuja.  
 • Kehitämme jatkuvasti vastuullisuutta edistäviä ja ympäristöä säästäviä palveluitamme ja pyrimme minimoimaan palveluidemme haitalliset ympäristövaikutukset. 
vastuullisuus_poika_hanhet

Vastuullisuus Sitowisessä

Tutustu tarkemmin, mitä vastuullisuus tarkoittaa meille ja miten kannamme vastuumme rakennetun ympäristön jalanjäljestä.

5 Huolehdimme vastuullamme olevasta omaisuudesta ja tiedosta 

 • Pidämme huolta omasta sekä vastuullamme olevasta omaisuudesta ja käytämme sitä vain liiketoimintaamme. 

6 Hankimme vastuullisesti 

 • Teemme kaikki hankintamme vastuullisesti hyväksyttyjä hankintakäytäntöjä noudattaen.  
 • Toimimme tasapuolisesti ja läpinäkyvästi sopimuskumppaneidemme kanssa.

7 Emme hyväksy korruptiota tai lahjontaa 

 • Emme koskaan maksa, tarjoa, pyydä, vaadi tai ota vastaan lahjusta tai muuta oikeudetonta etua. 
 • Tarjotessamme tai vastaanottaessamme vieraanvaraisuutta tai lahjoja toimimme huolellisesti. Vain kohtuullinen ja tavanomainen lahja on hyväksyttävä. Emme koskaan anna tai ota vastaan lahjaksi rahaa tai mitään siihen rinnastettavaa. 

8 Huolenaiheista ja rikkomuksista ilmoittaminen 

 • Jokaisen työntekijämme ja yhteistyökumppanimme tulee välittömästi ilmoittaa huolenaiheesta tai tiedetystä tai epäillystä sopimattomasta menettelystä.  
 • Pyydämme kertomaan huolistaan ja ilmoittamaan epäilyksistään ensisijaisesti omalle esimiehelle tai yhteyshenkilölle Sitowisessä. Jos tämä ei ole mahdollista, yhteyttä voi ottaa myös vastuullisuusasioista vastaavaan johtajaan. Käytössämme on myös luottamuksellinen yhteydenotto- ja ilmoituskanava. 

Sitowisen Eettinen toimintaohje

Sitowisen Eettinen toimintaohje ohjaa vastuullista toimintaamme ja koskee kaikkia työntekijöitämme. Voit tutustua periaatteisiimme alta.