Eettinen toimintaohjeemme koskee kaikkia sitowiseläisiä ja soveltuu kaikkiin Sitowise Group Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden yksiköihin ja toimintoihin. Edellytämme myös yhteistyökumppaneiltamme vastuullista toimintatapaa.

Sitowise Group Oyj:n  tiedonantopolitiikassa kuvataan keskeiset toimintaperiaatteet ja menettelytavat, joiden mukaisesti yhtiö toimii sijoittajaviestinnässä ja taloudellisessa raportoinnissa. Tiedonantopolitiikan periaatteet koskevat yhtiötä ja sen tytäryhtiöitä.

Eettisessä toimintaohjeessamme kuvataan tapaamme harjoittaa liiketoimintaa vastuullisella ja eettisellä tavalla. Haluamme korostaa lainsäädännön ja meitä koskevien muiden säännösten ja määräysten noudattamista kaikissa niissä maissa, joissa toimimme. Eettiset periaatteet koostuvat kahdeksasta osiosta, jotka esitellään tarkemmin toimintaohjeessa: 

 Yksi strategiamme peruspilareista on olla vastuullisin toimija  

 • Olemme merkittävä toimija alallamme, joten meillä on tärkeä rooli yhteiskunnallisena vaikuttajana ja toimialan kehittäjänä. 
 • Vastuullisuus on strategiamme kulmakivi ja keskeinen osa kaikkea päätöksentekoamme. 

Noudatamme lakeja ja sitoumuksiamme 

 • Meitä velvoittavien säädösten noudattaminen on kaiken toimintamme lähtökohta. 
 • Sitowisen henkilöstöllä on velvollisuus perehtyä tehtäviään ja Sitowiseä koskevaan lainsäädäntöön, sitoumuksiin ja sisäiseen ohjeistukseen sekä toimia niiden edellyttämällä tavalla. 

Välitämme ihmisistä ja työyhteisöstämme 

 • Kunnioitamme ja tuemme ihmisoikeuksia ja tasa-arvoisuutta. 
 • Emme hyväksy minkäänlaista väkivaltaa, hyväksikäyttöä, kiusaamista tai häirintää.  
 • Emme hyväksy syrjintää sukupuolen, kansallisuuden tai etnisen alkuperän, iän, uskonnon, seksuaalisen suuntautumisen, henkisen tai fyysisen haitan, poliittisten tai muiden näkemysten, yhteiskunnallisen aseman, perhesuhteiden tai muun henkilökohtaisen ominaisuuden perusteella. 

Kehitämme kestävää ja älykästä ympäristöä 

 • Kehitämme kestävää ja älykästä elinympäristöä yhteistyössä asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa. Teemme merkittävimmät ympäristötekomme projektiemme kautta tarjoamalla asiakkaillemme ilmasto- ja resurssiviisaita ratkaisuja.  
 • Kehitämme jatkuvasti vastuullisuutta edistäviä ja ympäristöä säästäviä palveluitamme ja pyrimme minimoimaan palveluidemme haitalliset ympäristövaikutukset. 
vastuullisuus_poika_hanhet

Vastuullisuus Sitowisessä

Tutustu tarkemmin, mitä vastuullisuus tarkoittaa meille ja miten kannamme vastuumme rakennetun ympäristön jalanjäljestä.

Huolehdimme vastuullamme olevasta omaisuudesta ja tiedosta 

 • Pidämme huolta omasta sekä vastuullamme olevasta omaisuudesta ja käytämme sitä vain liiketoimintaamme. 

Hankimme vastuullisesti 

 • Teemme kaikki hankintamme vastuullisesti hyväksyttyjä hankintakäytäntöjä noudattaen.  
 • Toimimme tasapuolisesti ja läpinäkyvästi sopimuskumppaneidemme kanssa.

Emme hyväksy korruptiota, lahjontaa tai kiristystä

 • Emme koskaan maksa, tarjoa, pyydä, vaadi tai ota vastaan lahjusta tai muuta oikeudetonta etua. 
 • Tarjotessamme tai vastaanottaessamme vieraanvaraisuutta tai lahjoja toimimme huolellisesti. Vain kohtuullinen ja tavanomainen lahja on hyväksyttävä. Emme koskaan anna tai ota vastaan lahjaksi rahaa tai mitään siihen rinnastettavaa. 

Ilmoitamme huolenaiheista ja rikkomuksista 

 • Jokaisen työntekijämme ja yhteistyökumppanimme tulee välittömästi ilmoittaa huolenaiheesta tai tiedetystä tai epäillystä sopimattomasta menettelystä.  
 • Pyydämme kertomaan huolistaan ja ilmoittamaan epäilyksistään ensisijaisesti omalle esimiehelle tai yhteyshenkilölle Sitowisessä. Jos tämä ei ole mahdollista, yhteyttä voi ottaa myös vastuullisuusasioista vastaavaan johtajaan. Käytössämme on myös luottamuksellinen yhteydenotto- ja ilmoituskanava. 

Sitowisen Eettinen toimintaohje

Sitowisen Eettinen toimintaohje ohjaa vastuullista toimintaamme ja koskee kaikkia työntekijöitämme. Voit tutustua periaatteisiimme alta.