Yhtiökokous pidetään Sitowisen pääkonttorissa osoitteessa Linnoitustie 6 D, 02600 Espoo. Osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia ainoastaan äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon yhtiökokouskutsun ja Yhtiön antaman muun ohjeistuksen mukaisesti. Osakkeenomistajat tai näiden asiamiehet eivät voi osallistua kokoukseen paikan päällä. Ohjeet osakkeenomistajille löytyvät yhtiökokouskutsun osasta C ja tältä verkkosivulta. Yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sisältyvät kokouskutsuun.

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta kokousmenettelystä lain väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista (375/2021) nojalla. Yhtiö on ryhtynyt väliaikaisen lain mahdollistamiin toimiin koronapandemian leviämisen rajoittamiseksi, ja jotta yhtiökokous voidaan pitää ennakoitavalla tavalla huomioiden Yhtiön osakkeenomistajien, henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus.

Varsinaisen yhtiökokouksen ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys »

Tärkeitä päivämääriä 2022

Viikko 13, joka alkaa 28.3.

Vuosikertomuksen ja yritysvastuuraportin julkaisu, sisältäen tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen, palkitsemisraportin ja selvityksen hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä

31.3. kello 12.00

Määräaika osakkeenomistajien vastaehdotuksille

5.4.

Mahdolliset äänestykseen otettavat osakkeenomistajien vastaehdotukset julkaistaan ja valtakirja- ja ennakkoäänestysohjemallit julkaistaan

5.4. kello 12.00

Ennakkoäänestys alkaa ja kokoukseen ilmoittautuminen alkaa

6.4. kello 12.00

Määräaika osakkeenomistajien kysymyksille

6.4.

Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä

12.4.

Osakkeenomistajien kysymykset, yhtiön johdon vastaukset niihin sekä mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset julkaistaan

13.4. kello 10.00

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyvät

20.4. klo 16.30

Varsinainen yhtiökokous

Osakkeenomistajien kysymykset ja yhtiön johdon vastaukset

Palkitsemispolitiikka. Onko pitkän aikavälin muuttuvien palkitsemisen osien maksimitasoja tai niiden suhteellisia osuuksia saatavilla julkisesti?

Palkitsemispolitiikan osalta tietoa pitkän aikavälin muuttuvien palkitsemisen osien maksimitasoista tai niiden suhteellisista osuuksista on saatavilla julkisesti seuraavasti: Internetsivuillamme palkitsemisvälilehdellä todetaan, että ”A-optioilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on 1.4.2024–31.3.2025 ja B-optioilla 1.4.2024–31.3.2026, jos optioiden merkintäajan alkamiselle etukäteen asetettu osakkeen kynnystuotto täyttyy. Optioilla merkittävien osakkeiden merkintähinta on osakkeen merkintähinta listautumisannissa vähennettynä vuosittain maksetuilla osingoilla ja pääomanpalautuksilla.” Listautumisannin merkintähinta oli 8,20 euroa. Listalleottoesitteessämme 12.3.2021 s. 119 todetaan, että ”Perfomance-optioilla osakkeen merkintäajan alkamiseen liittyvä Osakkeen kynnystuottovaatimus on korkeampi kuin matching-optioilla.”